ZSE

ZSE

ZSE Energia, a.s. (ZSE), je slovenským dodávateľom elektriny a plynu. Pôsobíme na západnom Slovensku i mimo neho. Sme 100 % dcérskou spoločnosťou Západoslovenskej energetiky(ďalej len materská spoločnosť). Vstúpili sme na trh odčlenením od materskej spoločnosti dňa 1. júla 2007, ako spoločnosť zameraná na predaj a dodávku elektriny a plynu. Dovtedy všetky činnosti spojené s predajom, dodávkou a distribúciou elektrinyvykonávala materská spoločnosť. Odčlenenie predaja od distribúcie elektriny a plynu vyplynulo z platnej legislatívy SR a EÚ ( zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike).
 
5 dôvodov, prečo byť zákazníkom ZSE:
  • Zázemie stabilného, dôveryhodného a overeného dodávateľa elektriny
  • Zľavy na elektrinu a plyn podľa vašej spotreby  Bonus - služba ZSE Asistuje po dobu jedného roka ZADARMO, pre prípad porúch a havárií
  • Zľavy až 35 % u zmluvných partnerov 
  • Energetické poradenstvo pre vás

web: www.zse.sk
e-mail: kontakt@zse.sk
Zákaznícka linka: 0850 111 555

ZSE
Čulenova 6
816 47 Bratislava

Domácnosti - Vyberte si najvhodnejšiu sadzbu pre váš domov a využite veľkú paletu našich dodatočných služieb. Tu nájdete kompletný prehľad a odpovede na všetky vaše otázky. Neviete akú sadzbu si vybrať? Odporučíme vám vhodnú sadzbu pomocou sprievodcu sadzbou.
Firmy a organizácie - Ste malý živnostník, firma strednej veľkosti alebo veľká firma? Pripravili sme pre vás širokú ponuku nových tarifných produktov podľa vašich potrieb.
Živá energia - Produkt Živá energia je prejavom postoja ZSE k dopadom výroby elektrickej energie na životné prostredie, ktorého je neoddeliteľnou súčasťou viac...