VELOX

VELOX

velox_uvod.gif
VELOX-WERK GmbH je rakúska rodinná firma s desiatkami rokov bohatých skúseností v stavebníctve. S výrobou stabilných izolačných dosiek VELOX začala v roku 1956. Dnes už využíva bezchybne prepracovanú technológiu výroby stavebného systému VELOX, ktorého podstatou je vytvorenie trvale zabudovaného debnenia, tzv. strateného debnenia, zo štiepkocementových dosiek VELOX pre nosnú betónovú výplň stien a stropov .

V roku 1997 bola v Slovenskej republike založená firma VELOX CONSTRUCT s.r.o. Úspech firmy súvisí s ústretovým prístupom k zákazníkom, ale aj komplexnosťou poskytovaných služieb: hotové projekty rodinných domov a zabezpečenie projektovej dokumentácie, dodávka stavebného systému, osadenie stavby do terénu, zabezpečenie šéfmontáže, montáž Veloxových konštrukcií a vyhotovenie hrubej stavby.

Cieľom našej firmy je stavať kvalitné a pekné domy, ktoré spĺňajú kritériá dnešnej doby. K naplneniu tohoto cieľa si k spolupráci vyberáme kreatívnych architektov a snažíme sa prispôsobovať potrebám a predstavám každého zákazníka. VELOX Construct s.r.o. pripravila typizované rodinné domy navrhnuté zo stavebného systému VELOX, ale sme pripravení vypracovať cenové ponuky aj na projekty pôvodne navrhnuté pre iný stavebný systém.

Nechajte si bezplatne vypracovať a zaslať cenovú ponuku na stavbu systémom VELOX pre Váš dom.

web: http://www.velox.sk
e-mail: velox@velox.sk
Tel.: 035/ 7713 481

VELOX Construct s.r.o
Elektrárenská 3
945 01 Komárno