STYRCON - paropriepustné zateplenie

STYRCON - paropriepustné zateplenie

web: www.styrcon.sk
e-mail: styrcon@styrcon.sk
tel: 037 - 631 33 90
infolinka: 0905 - 540 855, 0905 - 714 980

STYRCON s.r.o.
Hlavná 71
951 73 Jelenec

Je výrobcom originálnej, patentovo chránenej polystyréncementovej tepelnoizolačnej zmesi, lisovanej do formátovaných tvarov a predávanej pod značkou STYRCON®. Je dodávateľom Vonkajšieho kontaktného silikátového tepelnoizolačného systému STYRCON®, všetkých jeho komponentov a ďalších potrieb pre zatepľovacie práce. Je oprávnený vykonávať školenia, vydávať oprávnenia na svoj zatepľovací systém a vykonávať kontrolnú činnosť s tým spojenú.

Spoločnosť je na trhu od roku 1991, v roku 1994 jej bol priznaný patent a certifikácia výroby jej vlastného tepelnoizolačného materiálu STYRCON. Osvedčením zatepľovacieho systému STYREX v r.1997 (neskôr premenovanom na STYREXON), založenom na báze tepelnej izolácie STYRCON, boli položené základy širokého využitia vynikajúcich vlastností tohto materiálu pri zatepľovaní celej škály stavebných objektov od rodinných domov až po veľké komerčné stavby.

Firma Styrcon s.r.o. vyrába v podmienkach systému manažérstva kvality ISO 9001:2000, ktorý bol certifikovaný BVQI pod číslom 154146