SMREČINA HOFATEX

SMREČINA HOFATEX

hofatex_titul.jpg
Smrečina Hofatex® patrí medzi tradičných výrobcov izolačných materiálov na báze drevného vlákna. Už viac ako polstoročie sa zaraďuje do skupiny najväčších európskych výrobcov, ktorí vyrábajú izolačné drevovláknité dosky tzv. mokrým spôsobom.

Izolačné dosky Hofatex® sa vyrábajú z prírodných surovín bez použitia syntetických (umelých) lepidiel. Od októbra 2009 používame na lepenie dosiek do panelov nový druh lepidla - škrobové lepidlo, ktoré pripravujeme u nás v spoločnosti z dodávaného modifikovaného škrobu. Jedná sa o ekologické lepidlo na báze prírodných zložiek, ktoré je zdravotne nezávadné. Túto techniku lepenia sme zaviedli ako prvý výrobca v Európe.

Drevovláknité dosky svojimi vlastnosťami spĺňajú všetky kritériá ekologických stavebných materiálov a sú plnohodnotnou náhradou bežne používaných izolačných materiálov ako minerálna vlna alebo polystyrén

hofatex_prirodny_material.gif
7 dôvodov prečo Hofatex®:

 1. Pretože sú to ekologické produkty. Na ich výrobu sa používa výlučne prírodná surovina – drevo. Vo výrobnom procese sa do dosiek nepridávajú na spájanie drevných vlákien žiadne syntetické lepidlá.
 2. Pretože sa jeho výrobou nezaťažuje životné prostredie a je plne recyklovateľný. Pri ich výrobe sa nezaťažuje životné prostredie a vstupná surovina na ich výrobu – drevo je trvale obnoviteľnou surovinou. Sú vyrábané podľa noriem EN 1317 a EN 622. Ich kvalita je testovaná v renomovaných skúšobných inštitútoch. Izolačné dosky Hofatex® sú úplne recyklovateľné – môžu byť spaľované alebo bezpečne kompostovateľné.
 3. Pretože má výborné tepelnoizolačné vlastnosti. Izolačné dosky Hofatex® vďaka veľmi dobrej tepelnej vodivosti (lambdaD = 0,038 W/m.K) dokážu minimalizovať tepelné úniky cez stavebné konštrukcie a teda znižujú náklady na vykurovanie.
 4. Pretože má najvyššiu tepelnú kapacitu zo všetkých bežne používaných izolačných materiálov. Vysoká akumulačná schopnosť izolačných dosiek Hofatex® - merná tepelná kapacita c = 2100 J/kg.K, účinne chráni pred nadmerným prehrievaním vnútorných priestorov a zabezpečuje pohodu vnútorného prostredia budov v letných mesiacoch.
 5. Pretože je paropriepustný. Izolačné dosky Hofatex® (faktor difúzneho odporu µ = 5) sú difúzne otvorené a dostatočne umožňujú prechod vodných pár. Zabraňuje sa tým kondenzácii vodných pár v konštrukcii a zaisťuje sa funkčnosť a životnosť týchto konštrukcií.
 6. Pretože dokáže vyrovnávať vlhkosť prostredia rovnako ako rastlé drevo. Podobne ako masívne drevo majú izolačné dosky Hofatex® výbornú absorpčnú schopnosť. Dokážu veľmi rýchlo pohlcovať vlhkosť z okolitého vzduchu a v prípade potreby ju opäť odovzdávať. Výrazne prispievajú k vyrovnanej vlhkostnej klíme vnútorného prostredia budov.
 7. Pretože má výborné zvukovoizolačné vlastnosti. Pórovitá štruktúra dosiek Hofatex® prispieva k ich vynikajúcej schopnosti pohlcovať široké spektrum zvukov. Sú vhodné na zaistenie zvukovej ako aj kročajovej nepriezvučnosti stavebných konštrukcií.

Produktové rady / Produkty

 1. Hofafest UD
 2. Hofatex® Toptherm
 3. Hofatex® Therm
 4. Hofatex® Therm DK
 5. Hofatex® Kombi
 6. Hofatex® Systherm IA
 7. Hofatex® Systherm
 8. Hofatex® Therm NK
 9. Hofatex® SN
 10. Hofaplat Basic
 11. Hofatex® Strongboard
 12. Hofafloor
 13. Hofatex® Silent
hofatex_produkty.jpg

web: www.hofatex.eu
e-mail: marketing@hofatex.eu
infolinka: 048 / 4332 666

Smrečina Hofatex, a.s.
Cesta ku Smrečine 5
975 45 Banská Bystrica