SIKA

SIKA

Produktové rady / Produkty

web: www.sika.sk, www.nastavbe.sk
e-mail: sika@sk.sika.com
infolinka: 02 / 4920 0442, 041 / 723 3516, 048 / 429 9999, 055 / 6789 147

Sika Slovensko s.r.o.
Rybničná 38/e
831 07 Bratislava - Vajnory

Sika je globálna spoločnosť s 80 výrobnými a marketingovými spoločnosťami vo viac ako 60 krajinách sveta.

  • sika_house.jpg
    Sika pôsobí v oblasti špeciálnych chemických materiálov, pričom svoje aktivity zameriava na dve obchodné oblasti; stavebná chémia  a priemyselné tmely. Pokiaľ po technickej stránke tieto priemyselné oblasti sú tesne prepletené, z komerčného hľadiska znižujú citlivosť koncernu na ekonomických cykloch, pretože oba závisia od odlišných trhov. Ich technologická podobnosť umožňuje úspory pri veľkosériovej výrobe v oblastiach výskum a vývoj, predaj a výroba.
  • Sika je spoločnosť so silnou inovatívnou tradíciou, neustále sa usiluje o získanie nových oblastí pôsobenia.  To prináša neustále zlepšovanie a inováciu technológií, ktoré otvoria nové možnosti pre spoločnosť, jej zamestnancov, a jej partnerov v obchode a priemysle.
  • Ako výrobca špeciálnych chemikálií v stavebníctve a priemysle, opiera sa Sika o silný a nezávislý výskum a vývoj. Sika vybudovala multidisciplinárny prístup, v ktorom tímy z výskumu, vývoja, marketingu, výroby, bezpečnosti a životného prostredia úzko spolupracujú, aby včas identifikovali potreby zákazníka a vyvinuli produkty a systémy ktoré splnia tieto potreby.

Sika je nezávislá švajčiarska spoločnosť založená v Zurichu v roku 1910. Jej akcie sú zhodnocované na švajčiarskej burze SWX od roku 1968.