SCHÜCO

SCHÜCO

Produktové rady / Produkty

Schüco celosvetovo vedúci podnik pre okenné, dverné a fasádne systémy.

Už viac ako 10 rokov vyrába Schüco aj tepelné kolektory a zariadenia vo výrobnom sídle Bielefeld v Severnom Porýní-Vestfálsku. Na jeseň 2005 uviedlo Schüco do prevádzky prvé 1.000-megawattové produkčné zariadenie pre tepelné kolektory v Nemecku. To zodpovedá výkonu atómovej elektrárne.

Vysoké náklady na el. energiu. Obmedzené zdroje. Klimatické zmeny. Množstvo nových výziev si vyžaduje nové riešenia. Schüco pre vás riešenie vyvinulo: Energia2 - úspora a získavanie energie. Pokrokové okenné a dverné systémy šetria energiu prostredníctvom optimálnej tepelnej izolácie. Solárne zariadenia získavajú energiu zo slnka. A urobia tak z vášho domu malú - ekonomicky a ekologicky prínosnú - elektráreň.

web: www.schueco.sk
e-mail: schueco@schueco.sk

Schüco International KG
Tomášikova 17
821 01 Bratislava
Tel.: + 421 2 48 2696 01
Fax: + 421 2 48 2696 11