RUUKKI

RUUKKI

ruukki_uvod.gif

Ruukki je obchodný názov zoskupenia medzinárodných spoločností patriacich fínskemu výrobcovi ocele Rautaruukki. Skupina Rautaruukki je najväčším výrobcom ocele v Škandinávii a jedným z najväčších výrobcov v celej Európe.

Spoločnosť Ruukki Slovakia, (predtým pod názvom Rannila), ktorá je súčasťou fínskeho nadnárodného koncernu Rautaruukki Oyj, bola od roku 1998 na slovenskom trhu prvým výrobcom ľahkých oceľových strešných krytín s lakoplastovou povrchovou úpravou a dodnes si aj napriek stále sa zvyšujúcej konkurencii v tomto odvetví, udržiava vedúce postavenie na trhu, najmä vo vzťahu presadzovania kvality a primeranej ceny.

Od začiatku svojej pôsobnosti kládla spoločnosť hlavný dôraz na kvalitu vstupného materiálu (pozinkovaný plech) a rovnako aj na kvalitu lakoplastových náterových systémov. Svedčí o tom fakt, že spoločnosť vyrábala a vyrába svoje výrobky zo vstupného materiálu dovážaného priamo zo svojich materských výrob z Fínska, na ktorom je už nanesená lakoplastová povrchová úprava, pochádzajúca z rovnakých výrobných závodov vo Fínsku.

Ruukki je európskou spoločnosťou s počtom zamestnancov 11 500 a má zastúpenie v 27 krajinách, vrátane Slovenskej republiky.

web: www.ruukkistrechy.sk
e-mail: ruukki.slovakia@ruukki.com
bezplatná infolinka:
0800 11 66 55

Ruukki Slovakia s.r.o.
Galvaniho 13
821 04 Bratislava
tel: 02/3213 1411, -22, -53, -68
fax: 02/3213 1418

Produktové rady / Produkty