PROTHERM, s.r.o.

PROTHERM, s.r.o.

web: www.protherm.sk
e-mail: obchod@protherm.sk
infolinka: 034 / 6966 166 - Peter Kudláč

PROTHERM s.r.o.

Pplk. Pľjušťa 45, 909 01 Skalica

Po rokoch úspechov má spoločnosť Protherm takmer 50 % podiel na slovenskom trhu. Vyrába 92 druhov kotlov na zemný plyn, propán, elektrinu, vykurovacie oleje a tuhé palivá vrátane zásobníkov teplej vody a a elektrických konvektorov. Ročná výrobná kapacita závodu v Skalici je 300 tis. kotlov.

Vďaka zapojeniu do koncernu Vaillant Group využíva Protherm najmodernejšie know-how pri výrobe a nákupe komponentov, plánuje a riadi výrobu s nasadením najmodernejšej techniky, využíva informačný systém SAP, pri všetkých montážnych linkách podrobuje výstupnej kontrole každý vyrobený kotol. Spoločnosť je od roku 1997 držiteľom certifikátu systému riadenia kvality ISO 9001