NIKO - mgu 1.8

NIKO - mgu 1.8

mgu_logo3.gif
NIKO - mgu 1.8   je kompletný stavebný  systém, ktorého základom je sústava murovacích tvárnic a stavebných prvkov určených pre stavbu murovaných konštrukcií s vysokou pevnosťou.

NIKO - mgu 1.8 umožňuje dodržať zásady pre stavbu nízkoenergetických budov, využívanie solárnej energie, konzervácie energie, celkovej energetickej efektívnosti obytných budov a chce byť  prínosom do tvorby  materiálneho životného prostredia.

NIKO - mgu 1.8 je vhodný pre inžinierske, priemyselné a iné stavby, všade tam kde je potrebná vysoká pevnosť, malá prácnosť, veľká rýchlosť výstavby, malé nároky na zariadenie staveniska a dobrý konečný vzhľad konštrukcií aj bez dodatočných úprav.

mgu_logo2.gif

web: www.niko-invest.sk
e-mail: niko@niko-invest.sk
tel: 0902 91 44 55

Niko invest s.r.o.
Snežienkova 74
971 01 Prievidza