NETSYSTEMS a.s.

NETSYSTEMS a.s.

Web: www.netsystems.sk, www.solarsystems.sk
E-mail: nitra@netsys.sk
Infolinka: 037 650 38 91, 0903 725 304

NETsystems akciová spoločnosť a.s.
Hodžova 27
949 01 Nitra

netsystems_logo.gif
SOLARsystems je samostanou divíziou spoločnosti NETsystems akciová sploločnosť a.s. so zameraním na nizkoemisné technológie a využitie energie slnka.

NETsystems pôsobí na Slovensku od roku1993. Jej zamerania pri vzniku boli najmä v oblasti inteligentných kabelážnych systémov, dátových komunikácií v IT technológiách a pod. Od roku 2003 je držiteľom certifikátu ISO 9001:2004 so zameraním na vysokú kvalitu poskytovaných služieb a ponúkaných technológií.

netsys_iso.gif

SOLARsystems ako samostatná divízia v rámci NETsystems a.s., ktorá pracuje od roku 2004 a zameriava sa na ponuku  a distribúciu technológií súvisiacich s využívaním slnečnej energie, odpadovej energie, nízkoenergetickými technológiami ako aj energetickým poradenstvom. SOLARsystems zastupuje v oblasti solárnych technológií významných výrobcov vákuových trubicových kolektorov APRICUS (www.apricus.com), SEIDO (www.sunda.de) .

Dodáva aj kompletné technológie s tepelnými čerpadlami SI-AV v spolupráci s partnerom (www.diamant-trade.de) a HI Geopac a Airpac ECO (http://joliet-europe.com ).

V rámci nízkoenergetických stavieb ďalej ponúka systémy riadenia vykurovacích technológií a riešenia úspory tepla pomocou rekuperačných jednotiek DUPLEX od spoločnosti ATREA (http://www.atrea.cz/ ). Ide o riešenia úspor energie technológiou núteného vetrania a využitia odpadového tepla a pod