KNAUF INSULATION

KNAUF INSULATION

e-mail: poradenstvo@knaufinsulation.com
web: http://www.nobasil.sk
Infolinka: 045 6833 111

KNAUF INSULATION, s.r.o.
Železničný rad 24
968 14 Nová Baňa

V Knauf Insulation vieme, ako je dôležitý komfort a energetická účinnosť budov. Naše produkty Vám preto poskytnú:

  •  Tepelnú ochranu pre udržanie tepla a pohodlia budov v zimnom aj letnom období
  • Zníženie energetických nákladov zabránením tepelných ztrát budov v zimnom období a efektívnu ventiláciu v letnom období.
  • Akustickú ochranu pre zamedzenie prenikania vonkajšieho hluku a pre izoláciu vnútorného hluku
newnobasil_house_layers.jpg
newnobasil_izolace_hluku.jpg
  • Požiarnu ochranu použitím nehorľavých materiálov
  • Lepšie životné prostredie vďaka zníženiu energetickej náročnosti budov pre obmedzenie globálneho otepľovania