innogy Slovensko

innogy Slovensko

www.innogy.sk

Sídlo:
Hviezdoslavovo nám. 13, 811 02 Bratislava

Korešpondenčná adresa:
Mlynska 31, 042 91 Košice
Slovenská republika

Zákaznícka linka
0850 123 998
Linka asistenčných služieb
0850 123 313
24h Poruchová linka
0850 111 727
Linka bezpečného predaja
0800 123 532
e-mail
info@innogy.sk

Kto sme a čo ponúkame

Spoločnosť innogy Slovensko s.r.o. pôsobí na slovenskom trhu s plynom od roku 2008 (do 30.9.2016 pod názvom RWE Gas Slovensko, s.r.o.). Sme dodávateľ zemného plynu a energetických riešení, ktorému na území Slovenskej republiky verí už viac ako 4 000 zákazníkov z radov firiem a organizácií a viac ako 100 000 domácností.

Čo nás poháňa

Pracujeme na vývoji technológií pre energetický svet budúcnosti. Skúmame a tvoríme inovatívne produkty a služby v mnohých oblastiach našej spoločnosti. Okrem dodávky plynu a súvisiacich služieb prinášame našim slovenským zákazníkom stále nové produkty a riešenia, ktoré im pomáhajú ušetriť financie, zvyšujú bezpečnosť ich majetku, zdravia a osobné pohodlie.

Patríme do európskej rodiny innogy

Sme súčasťou európskej spoločnosti innogy, ktorá v súčasnosti dodáva spoľahlivé energie za férové ceny približne 16 miliónom odberateľom elektrickej energie a 7 miliónom zákazníkom odberajúcim plyn v 11 európskych krajinách. Viac informácii o innogy si môžete prečítať v časti O innogy, alebo priamo na web stránke www.innogy.com.

 

O spoločnosti innogy SE

innogy SE je etablovanou európskou spoločnosťou v oblasti energetiky. S jej troma podnikateľskými oblasťami Obnoviteľné zdroje, Siete & infraštruktúra a Obchod je dobre vybavená na prácu v modernom, dekarbonizovanom, decentralizovanom a digitálnom svete energetiky. innogy chce ponúkať svojim súčasným a budúcim zákazníkom udržateľné produkty a služby, aby im tak pomohla využiť energie efektívnejšie a zlepšila kvalitu ich života.