HELIOS

HELIOS

Helios Slovakia s.r.o
Kamenná 9
010 01 Žilina
tel.:
041/7055 115
fax: 041/7055 111
helios_ikona_hiska2.gif
HELIOS je popredný výrobca farieb a náterov pre ochranu a dekoráciu dreva, kovov, betónu, omietok a fasád v juhovýchodnej Európe. Ponúkame riešenia a výrobky pre všetky vaše problémy spojené s ochranou a obnovením a navyše veľa odborných rád.

Naše výrobky kráčajú s dobou, dôkazom je medzinárodný štandard ISO 9001 a ISO 14001. Inovujeme technologické procesy, v našich výrobkoch zmenšujeme obsah organických rozpúšťadiel a takto odstraňujeme negatívne následky náterov pre zdravie a okolie. Dôsledne sa staráme o názory trhu a starostlivosti za čisté prostredie.

Použitie farieb vplýva na našu psychiku a dá priestoru a predmetom nové rozmery. Moderný systém miešania farieb HELIOMIX umožňuje výber želaného farebného odtieňa pre rôzne kvality farieb a náterov. Otvorte jednoducho dvere fantázii.
 
hel_ikone_1.gif
Uvedomenie si významu zdravého a čistého prostredia má významný vplyv na výrobu HELIOS-u.
Receptúry farieb a náterov sa zdokonaľujú, prostrediu škodlivé zložky pri všetkých výrobkoch nahrádzame zložkami pre prostredie a ľudí priateľskejšími. Okrem toho vyvíjame nové výrobky, ktoré dôsledne ctia najžiadanejšie ekologické štandardy a doporučenia. Takýchto výrobkov pre rôzne kvality náterov je teraz už toľko, že sme ich vizuálne spojili spoločným grafickým znakom: rybka v slnku.

 
hel_ikone_10.gif
HELIOMIX je moderný systém miešania
, ktorý miešaním farieb a tónovacích pást umožňuje splniť želania užívateľov na rôzne farebné odtiene priamo na predajných miestach. Celá paleta obsahuje viac ako 3000 farebných odtieňov a je k dispozícii pre rôzne druhy náterov, ako sú TESSAROL, BORI, SPEKTRA. So systémom miešania farieb HELIOMIX by ste bez ťažkostí našli pravý odtieň farby v želanej kvalite pre drevo, kov, steny, betónové plochy.