HEAT PUMP

HEAT PUMP

Spoločnosť HEAT PUMP, s.r.o. je dodávateľom tepelných čerpadiel a príslušenstva pre vykurovanie rodinných domov a prípravu teplej úžitkovej vody. Primárne sa zaoberáme tepelnými čerpadlami systému vzduch-voda s cieľom dosiahnuť pre koncového zákazníka čo najrýchlejšiu návratnosť investície.

Pre každý rodinný dom vypracujeme komplexnú analýzu spotreby energií a vplyv zavedenia tepelných čerpadiel, aby bolo možné objektívne posúdiť význam uvažovanej investície. Naše tepelné čerpadlá je možné montovať aj svojpomocne na základe nami dodaných podkladov

Výhody tepelných čerpadiel heatpump:

  • nízka investičná náročnosť
  • rýchla návratnosť
  • jednoduchá montáž
  • kompaktné vyhotovenie naplnené chladivom už vo výrobnom závode
  • príprava teplej úžitkovej vody nezávislá na režime vykurovania
  • možnosť spolupráce bojlera TÚV so solárnymi kolektormi

web: www.heatpump.sk
e-mail: heatpump@heatpump.sk
telefón: 0903 802 912

HEAT PUMP, s.r.o. 
Dolný Val 118/64
010 01 Žilina