HASIT

HASIT

Centrála HASI-Group, so sídlom v južnej časti Nemecka Freising počas 3 desiatok rokov využíva poznatky a skúsenosti pre ďalší rozvoj vo výrobe stavebných hmôt. Koncerny HASI-Group pôsobia v Švajčiarsku, Rakúsku, Českej republike, Poľsku, Maďarsku, Slovensku.

Nepretržitou inováciou sa HASIT rozvinul do stabilného poskytovateľa ucelených systémov s možnosťou riešenia všetkých problémov na stavbe.

HASI-Group je veľkou silnou skupinou, ktorá sa napriek konkurencii plánuje v budúcnosti ešte stabilnejšie usadiť na trhu a to formou rozšírenia súčasnej ponuky produktov - obsadením okrajových segmentov (napr. ekologické stavebné hmoty, environmentálne nezávadné produkty) a zvyšovaním kvality výrobkov a služieb.

hasit_dom.jpg

web: www.hasit.sk
e-mail: obchod@hasit.sk
infolinka: 02 - 60 10 24 44

HASIT SLOVAKIA s.r.o.
výrobca suchých omietkových zmesí
900 55 Lozorno 932