ENVIDOM

ENVIDOM

Základným cieľom našich aktivít je správne nakladanie s elektroodpadom a ochrana životného prostredia. Zabezpečujeme plnenie povinností našich účastníkov - výrobcov a dovozcov, ktorí tvoria 83% trhu veľkých domácich spotrebičov a 67% trhu malých domácich spotrebičov. Zastupujeme záumy našich účastníkov a spotrebiteľov.
  • neziskovosť a profesionalita
  • transparentnosť finančných tokov a tokov odpadov a materiálov
  • efektívnosť - zber a recyklácia odpadu pri minimálnych nákladoch
  • spolupracujeme s autorizovanými zbernými, prepravnými a recyklačnými spoločnosťami
  • komunikácia a informovanie - organizujeme informačné kampane o nakladaní so starými spotrebičmi
RUKY PREČ OD MOJEJ STAREJ! Nerozoberajte staré chladničky. Ohrozujete svoje zdravie!
Tel: +421 2 50 221 300
ENVIDOM - združenie výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu
Ružová dolina 6
821 08 Bratislava

Viac