ECOWA

ECOWA

Akciová spoločnosť ECOWA vznikla na sklonku roka 2005 s cieľom stať sa jedným z rozhodujúcich slovenských dodávateľov technológií na biologické čistenie odpadových vôd. Prostredníctvom značky ECOWA sa na trh dostávajú inovatívne zariadenia pre široký okruh užívateľov - domácnosti, obce i podniky. Čistiareň ECOWA 6 je súčasťou komplexnej ponuky spoločnosti ECOWA, siahajúcej až k objektom čistiarní pre päť tisíc obyvateľov.

Ak sa rozhodujete investovať do čistenia vami produkovaných odpadových vôd, rozhodnete sa pre zvyšovanie kvality povrchových vôd, ochranu podzemných vôd a produkovanie biologicky spracovaných nezávadných kalov. ECOWA znamená čistú vodu, čisté riešenie a čisté svedomie.

web: www.ecowa.sk
e-mail: ecowa@ecowa.sk
infolinka: 0910 80 50 40

Ecowa a.s.
Sabinovská 12
821 02 Bratislava
tel.: + 421 2 48 20 85 58

Produkty

Domová čistiareň odpadových vôd

Veľká ČOV (10 - 5.000 ľudí)