CLIMATIZER PLUS – fúkaná tepelná izolácia

CLIMATIZER PLUS – fúkaná tepelná izolácia

web: www.climatizer.sk
e-mail: vuno@vuno.sk
infolinka: 041 - 56 26 799

VUNO HREUS, s.r.o.
Kvačalova 1207/47
010 04 Žilina, SR

vuno_cert_small.jpg

Produktové rady / Produkty

         
 • CLIMATIZER PLUS
 • Izolácie striech
 • Izolácie stropov
 • Izolácie stien
 • Nízkoenergetické stavby
 • Drevostavby
 • Inteligentné membrány a parobrzdy pro clima
 • Zvukovo izolačné dosky WOLF
 • vuno_logox.jpg

   

  S viac ako 20 ročnou tradíciou fúkame pre Vás...


  ...špecialisti na fúkané izolácie...

  vuno_logo.jpg

  vuno_wolf.jpg
  Všetci hovoria, že je dôležitá cena. My hovoríme, že cena má byť primeraná ponuke a kvalite. Pre zákazníkov máme pripravené ucelené riešenie pre zateplenie – fúkaná celulózová tepelná izolácia CLIMATIZER PLUS, inteligentné membrány a parobrdzy značky pro clima a zvukovo izolačné dosky WOLF.

  vuno_obr1.jpg
  Naša spoločnosť VUNO HREUS vznikla v roku 1989 so zameraním a úzkou špecializáciou  na vykonávanie tepelných izolácií. V 90.-tych rokoch sme vyvíjali vlastný zatepľovací systém na báze vláknitých izolácií. V roku 1991 sme aktívne začali spolupracovať so spoločnosťou CIUR a.s. Brandýs nad Labem – s jedným z popredných svetových výrobcov celulózovej tepelnej izolácie CLIMATIZER PLUS. Následne sme začali túto spoločnosť zastupovať v SR. Za obdobie viac ako 20 rokov na slovenskom trhu pôsobíme prostredníctvom siete certifikovaných aplikačných firiem, ktoré sú pravidelne certifikované. Našim záujmom nie je len obchodná stránka ale vo veľkej miere technické odborné poradenstvo pre zákazníka, aby bolo zabudovanie tepelnej izolácie CLIMATIZER PLUS čo najoptimálnejšie v daných konštrukciách. Podieľame sa aj na riešení a vývoji nových konštrukcií drevených stavieb, skladbových zložení pre nízkoenergetické a pasívne stavby s výrobcami či realizátormi takýchto stavieb. Aplikačné firmy sú vybavené kvalitnými aplikačnými zariadeniami a máme nadviazanú úzku spolupráca s výrobcom týchto zariadení pri konzultovaní potrieb pri aplikáciách a špeciálnych riešeniach.

  Používanie toho istého tepelno izolačného materiálu v období viac ako dvoch desaťročí jednej a tej istej značky a kvality ja pre nás veľkou devízou a prínosom v našich skúsenostiach v prospech každého nášho zákazníka. Spokojnosť našich zákazníkov za uplynulé obdobie hovorí o Vašom prípadnom správnom rozhodnutí pre využitie tepelnej izolácie CLIMATIZER PLUS.

  V obchodnom mene spoločnosti používame aj moje meno už spomenutých viac ako 20 rokov. Je pre mňa a pre nás výzvou, aby toto meno bolo a aj je zárukou garancie a serióznosti našej spoločnosti pre zákazníka. Toto je zároveň aj krédom pre naše ďalšie snaženie sa do budúcnosti.

  Peter Hreus
  (konateľ spoločnosti VUNO HREUS, s.r.o.)