BOSCH, divízia Junkers

BOSCH, divízia Junkers

bosch_logo.gif
Spoločnosť Robert Bosch spol. s r.o., divízia Junkers zabezpečuje na slovenskom trhu predaj výrobkov tepelnej techniky značky Junkers.

Vo svojom sortimente ponúka širokú škálu vysoko kvalitných ekologicky prijateľných systémov vykurovania a prípravy teplej úžitkovej vody – plynové závesné kondenzačné a konvenčné kotly, plynové stacionárne kotly, priamo a nepriamoohrievané zásobníky teplej vody, prietokové ohrievače teplej vody, regulátory vykurovania a ostatné príslušenstvo. 

Distribúcia výrobkov je zabezpečená prostredníctvom zmluvných partnerov Junkers. Značka Junkers sa spája nielen s kvalitnými výrobkami, ale tiež kvalitným poradenstvom a servisom.

web: www.bosch-thermotechnik.sk
e-mail: junkers.slovakia@sk.bosch.com
tel: 02/48 703 206

Robert Bosch spol. s r.o., Divízia Junkers
Dr.Vladimíra Clementisa 10
826 47 Bratislava 29