ArTUR

ArTUR

ArTUR - Architektúra pre trvalo udržateľný rozvoj je mimovládna organizácia založená v roku 2001, jej cieľom je prispievať k ochrane, obnove a tvorbe životného prostredia v súlade s požiadavkami udržateľného rozvoja najmä z hľadiska výstavby ohľaduplnej k životnému prostrediu.

Združenie sa zameriava na informovanie verejnosti o možnostiach ekologickej výstavby v programoch Zelená architektúra a Energeticky pasívne domy, v programe Prírodné sídlisko Brnov les napomáha k realizácii ekologického poľnohospodárstva a bývania v novom sídle neďaleko Senca na princípoch udržateľného života

V programe Udržateľné mesto Bratislava sleduje a pripomienkuje územný rozvoj Bratislavy.

 

 

web: www.changenet.sk/artur
e-mail: artur@changenet.sk
Tel: 0903 384 906

ArTUR - Architektúra pre trvalo udržateľný rozvoj
Hany Meličkovej 12
841 05 Bratislava

Ciele:

Cieľ činnosti združenia je všestranne podporovať a propagovať 

 • environmentálne priaznivú architektúru
 • ochranu, obnovu a tvorbu životného prostredia
 • ochranu a obnovu kultúrneho a prírodného dedičstva
 • rozvoj a napĺňanie všeobecne etického spôsobu života

Úlohou združenia je podporovať

 • navrhovanie, prípravu projektovej dokumentácie a realizáciu hlavne obytných, občianskych ale aj iných stavieb a súborov, ktoré sú svojím konceptom, materiálmi a prevádzkou ohľaduplné voči životnému prostrediu a vyhovujú kritériam všestrannej úspory energie,
 • používanie ekologicky priaznivých stavebných materiálov a technológií
 • využívanie obnoviteľných zdrojov energie v súvislosti s prevádzkou budov a stavieb,
 • ochranu životného prostredia, hlavne vo vzťahu k architektúre a stavebnej činnosti,
 • vytváranie podmienok pre uskutočňovanie zdravého a nekonzumného životného štýlu,
 • cyklistickú dopravu a cykloturizmus.

Služby

 • informovanie verejnosti o možnostiach ekologickej výstavby prostredníctvom web stránky www.ekodomy.sk
 • poradenstvo prostredníctvom internetu (email artur@changenet.sk)