AB THERM

AB THERM

 

Firma AB THERM je autorizovaným obchodným zástupcom spoločnosti MasterTherm Sk.

 • abthermdom.gif
  Poskytuje komplexný návrh, dodávky a montáže tepelných čerpadiel pre vykurovanie a chladenie objektov od firmy MasterTherm za vynikajúcich obchodných a technických podmienok.
 • V oblasti verejného obstarávania poskytuje komplexné služby, ako pre obstarávateľov, tak pre uchádzačov, podľa ich potrieb a v zmysle platnej legislatívy o verejnom obstarávaní. Zabezpečuje i výber dodávateľov a zhotoviteľov pre investorov a obstarávateľov mimo zákona verejnom obstarávaní.
 • V oblasti inžinieringu poskytuje komplexné služby pre oblasť strojárenstva, energetiky, stavebníctva od ponuky nehnuteľnosti cez zabezpečenie financovania až po realizáciu výstavby

abtherm_mastertherm_logo.gif

Výhody tepelných čerpadiel Master Therm

 • Nezávislosť na stúpajúcich cenách klasických palív a hlavne ruského zemného plynu
 • Ekonomické vykurovanie domu. Tepelné čerpadlo ušetrí až 80% nákladov za energie
 • Nízka sadzba (D11) za cenu el.energie pre celú domácnosť
 • Krátka doba návratnosti investície 3- 8 rokov
 • Ekologická prevádzka
 • Komfortné vykurovanie a bezobslužná prevádzka
 • Lacná klimatizácia
 • Bezpečná prevádzka. Pri prevádzke tepelného čerpadla nehrozí nebezpečenstvo výbuchu, vzplanutia, alebo otravy oxidom uhoľnatým.
 • Významné zhodnotenie nehnuteľnosti na trhu s realitami smerom do budúcnosti

web: www.abtherm.sk
e-mail: info@abtherm.sk
tel: 0905 404 796

AB THERM
Kasárenská 376/20
911 05 Trenčín
tel, fax: 032 - 7445668