Zvýhodnená HYPOTÉKA PRE MLADÝCH od januára s nižšou hornou hranicou príjmu.

Od 1. januára budúceho roka sa znižuje o 26 eur horná hranica príjmu žiadateľa na získanie zvýhodnenej hypotéky pre mladých. Pokiaľ sa jedná o jednotlivca, nárok na ňu bude mať ten občan, ktorého zárobok nebude vyšší ako 1088,1 eura v hrubom vyjadrení.

Štatistický úrad (ŠÚ) SR zverejňuje každý štvrťrok výšku priemernej mzdy, od ktorej sa odvíja aj horná hranica príjmu pre žiadateľov o zvýhodnenú hypotéku pre mladých. Tento limit na jej získanie je vo výške 1,3-násobku priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve. Banky tak odporúčajú klientom, aby pravidelne sledovali meniacu sa výšku príjmových hraníc

Pri dvojiciach sa horná hranica príjmu na získanie hypotéky zdvojnásobí. Od januára bude vo výške 2176,20 eura. "Ak je žiadateľom dvojica, jeden z partnerov môže zarábať aj viac, ako je stanovený strop pre jednotlivca. Mzdový súčet dvojice však nemôže prekročiť stanovenú hranicu pre pár," priblížila hovorkyňa ČSOB banky Zuzana Eliášová.

Naposledy sa hranica príjmu stanovila pre 4. štvrťrok 2014 na začiatku októbra, keď sa zvýšila na 1114,10 eur a tento strop je platný do konca tohto roka.

Hypotéku pre mladých môžu získať ľudia vo veku od 18 do 35 rokov, rozhodujúci je vek ku dňu podania žiadosti. Príspevok sa poskytuje na prvých päť rokov splácania, najviac však zo sumy 50.000 eur, pričom sa úroková sadzba znižuje o tri percentá, pritom dve percentá dotuje štát a jedno percento banka. Do posudzovania nároku na štátny príspevok sa nezapočítavajú diéty, výživné alebo štipendium doktoranda.

Lb/e-filip
Zdroj: TASR