Zobytnenie podkrovia

Realizácia obytného podkrovia v novostavbe, ale aj v rámci rekonštrukcii si vyžaduje dokonalý návrh, ktorého súčasťou je aj zateplenie. Ak si podkrovie plánujete prerobiť na obytné účely sami, poradíme vám, ako na to.

V súčasnosti sa podkrovné priestory využívajú čoraz častejšie, pretože poskytujú nielen atraktívnu obytnú plochu, ale vďaka zošikmeným plochám aj zaujímavé interiérové riešenia. Súčasní majitelia stavieb pri zobytnení podkrovia kladú dôraz aj na niekoľko ďalších aspektov: zvýšenie energetickej efektívnosti stavby, protipožiarne vlastnosti materiálov či ochranu proti hluku. Preto jedným z podstatných rozhodnutí je výber najvhodnejšieho izolačného materiálu. Zateplením šikmej strechy, najmä pri dvojpodlažných rodinných domoch, sa totiž môže výrazne znížiť energetická náročnosť  celej budovy.

Zateplenie v niekoľkých variantoch

Existuje široká ponuka možných riešení. Na zatepľovanie šikmých striech sa používajú najmä dva systémy - s odvetranou vzduchovou medzerou a bez vzduchovej medzery nad tepelnou izoláciou.  Zateplenie možno realizovať v niekoľkých variantoch - nad krokvami, medzi krokvami, v kombinácii s izoláciou pod krokvami a izolácia iba pod krokvami. Všetky tri kombinácie sú vhodné a môžu dosahovať rôzne stupne tepelnoizolačných, zvukovoizolačných a požiarnobezpečnostných vlastností.

Ako správne zatepliť šikmú strechu

1. Dobrý projekt

Rekonštrukcia podkrovia si vyžaduje precízne spracovaný projekt, v ktorom bude opísaný aj stav krovu pred vykonaním izolačných prác. Veľmi dôležitý je výber izolačného materiálu, ktorý by mal zohľadňovať špecifický tvar strechy. Do interiéru sú najvhodnejšie produkty zo sklenej minerálnej vlny, ktoré sa vďaka svojej vláknitej štruktúre vynikajúco prispôsobujú nerovnostiam v strešnej konštrukcii a pružné minerálne vlákna dokonale vypĺňajú medzikrokvový priestor. Spoločnosť Knauf Insulation ponúka na trhu ekologické produkty UNIFIT - TI 135 (Unifit 035), TI 140 U(Unifit 039), ktoré odporúča do šikmých striech. Vďaka vláknitej štruktúre a vysokej priepustnosti vodných pár zlepšujú klimatickú a akustickú pohodu v interiéri. Poskytujú teda ochranu proti hluku a ich výborné tepelnoizolačné vlastnosti (l = 0,035 a 0,039) udržiavajú v priestoroch príjemnú klímu. Vynikajúce vlastnosti majú aj v ďalšom parametri - vplývajú na zvyšovanie požiarnej bezpečnosti stavieb, sú nehorľavé. Rovnako ako iné izolačné materiály, vyrábané na báze sklených minerálnych vlákien pomocou ECOSE® Technology, sú príjemné na dotyk, menej prašné a nepichajú.

2. Aplikácia difúznej fólie

Tepelnú izoláciu treba chrániť pred vodou, ktorá pretečie cez strešnú krytinu. Na tento účel je potrebné na krokvy aplikovať poistnú, hydroizolačnú fóliu. Odporúčame používať vysokodifúzne kontaktné fólie, ktoré sa môžu dotýkať tepelnej izolácie. Fóliu umiestňujeme nad krokvy, v prípade rekonštrukcie bez výmeny strešnej krytiny medzi krokvy čo najbližšie k hornému okraju krokiev. Najčastejšie chyby sú pri výbere vhodného druhu fólie a jej nesprávna montáž - fólia býva často pri montáži narušená či nedostatočne preložená, takže nemôže dokonale plniť svoju funkciu.

3. Vkladanie izolačného materiálu

Povrch fólie a nosných strešných prvkov nesmie byť vlhký, mokrý. Celková hrúbka izolácie by v našich podmienkach mala byť minimálne 200 mm, hrúbka prvej vrstvy vkladanej medzi krokvy je závislá od výšky (hrúbky) týchto nosných prvkov (presný rozmer treba zmerať pred kúpou izolačného materiálu). Hrúbku ďalšej vrstvy určíme dopočítaním do min 200 mm. Ak je hrúbka viac ako 200 mm, prináša to ďalšie dodatočné úspory energie.

Izolácia medzi krokvami musí zodpovedať rozmeru svetlej šírky vzdialenosti krokiev s rezervou približne 20 mm. Dôležité je, aby medzi izoláciou a krokvami nevznikali netesnosti, či už nedostatočným vyplnením priestoru, alebo naopak prílišným stláčaním izolantu v mieste styku izolácie s nosnými prvkami. Pružné dotvarovanie je v prípade UNIFITU samozrejmosťou. Výrobky UNIFIT majú nadštandardnú tuhosť, ktorá uľahčuje ich aplikáciu medzi jednotlivé krokvy strešného plášťa, preto sa s nimi jednoducho pracuje. Vďaka tuhosti UNIFITU ho netreba dodatočne fixovať. Špeciálne značenie „–“ umožňuje nenáročný odpočet potrebného rozmeru a následne ľahké a presné rezanie.

Veľkú pozornosť treba venovať miestam prípadného vzniku tepelných mostov. Izolácia v šikmej streche musí byť napojená na izoláciu zvislých stien, prípadne ju musí prekrývať. Taktiež je dôležité venovať sa miestam priestupu niektorých inštalačných prvkov, napríklad odvetrania kanalizačného potrubia atď. Miesto, kde sa šikmá strecha napája na štítový múr, by rozhodne nemalo byť oddelené krokvou, ale medzi tieto dva prvky by mal byť vždy vložený pás tepelnej izolácie. Nezabudnite, že pri kladení viacerých vrstiev na seba sa miesta styku musia prekrývať.

4. Aplikácia izolácie do roštu

Podkrokvový systém je vo väčšine prípadov vyhotovený z dreveného alebo kovového roštu. Ak máte drevený rošt, dbajte na únosnosť systému a na požiarnu odolnosť jednotlivých hranolov. Rovnako ako pri hlavnej vrstve aj pri doplnkovej vrstve tepelného izolantu treba precízne vyplniť priestor v rošte. Izolácia musí by optimálne vyplnená tak, aby dokonale priliehala na jednotlivé prvky roštu, nesmie sa však v jednotlivých stykoch príliš stláčať. Aj v tomto prípade je najvhodnejšou voľbou rad izolačných materiálov UNIFIT, kde oceníte rovnaké benefity ako pri aplikácii hlavnej vrstvy.

5. Aplikácia parotesnej zábrany

Izoláciu na strane interiéru prekryte parotesnou zábranou. V spojoch treba zábranu neprievzdušne zlepiť, vhodná je obojstranne lepiaca páska. Práve nesprávne zabudovanie parozábrany do konštrukcie býva častým nedostatkom pri zatepľovaní. K ďalším chybám, ktorých by ste sa mali vyvarovať, patrí nahrádzanie odporúčaných parozábran lacnými stavebnými fóliami alebo materiálmi určenými na balenie. Treba si uvedomiť, že pri týchto materiáloch nie je garantovaná žiadna funkčnosť.

6. Dokončenie interieru podkrovia

Podkrokvový roštový systém zakryte materiálom vhodným na použitie v interiéri, ako sú napríklad sadrokartónové či drevovláknité dosky.

Zateplením to nekončí

Prerobenie podkrovia na obytný priestor si ešte určite bude vyžadovať množstvo ďalších krokov.

Viac informácií na www.knaufinsulation.sk