Využitie soláru v hoteli

O možnostiach, ktoré dáva využívanie energie Slnka pri podnikaní, sa veľa nehovorí. Pritom napríklad turistický ruch by mohol zo solárnej energie výrazne profitovať. Technickou zaujímavosťou pritom je, že vysokohorské strediská, ktoré sa nachádzajú nad hranicou inverzie majú v zime nadpriemerne dobré podmienky na využívanie tohto druhu energie – ako plus sa im pripočítava málo oblačnosti aj odraz slnečných lúčov od zasnežených plôch.

meder_2.jpg

Pripravili sme krátku informáciu o zaujímavej inštalácii slnečných kolektorov určených na výrobu teplej vody v hoteli neďaleko termálneho kúpaliska na juhu Slovenska. Trojhviezdičkový hotel sa nachádza na okraji lesoparku 80 m od termálneho kúpaliska Mateja Corvina vo Veľkom Mederi.

Východiskový stav

Hotel prešiel v roku 2002 komplexnou rekonštrukciou; slúži ako pobytový hotel pre návštevníkov kúpaliska s hlavnou sezónou v lete. Hotel poskytuje ubytovanie 60 hosťom (pre dimenzovanie solárneho systému sa počítalo s kapacitou 100 hostí) v prevažne dvojlôžkových izbách s vlastným príslušenstvom (kúpeľňa + WC). Súčasťou zariadenia je aj hotelová kuchyňa s ponukou polpenzie alebo plnej penzie.
Typický hosť príde do hotela na týždeň a využíva možnosť stravovania v hotelovej jedálni. Spotreba teplej vody má dve maximá – ráno (sprchovanie hostí) a večer po príchode z kúpaliska na izbu znova prichádza na rad sprchovanie. Počas kúpeľnej sezóny (apríl – október) je hotel vyťažený naplno, od jesene do jari vyťaženosť klesá na 50 percent. Na vykurovanie hotela slúži plynovým kotol; ohrev vody riešili niekoľkými prietokovými ohrievačmi zapojenými do kaskády, pričom jednotlivé stupne sa zapínali podľa potreby a okamžitého odberu vody.

Solárny systém

Majiteľ hotela sa rozhodol zmeniť spôsob ohrevu OPV (ohriatej pitnej vody) z doterajšieho - ekonomicky nevýhodného systému - na ohrev solárnym systémom (HELIOSTAR H300):

  • solárny systém pozostáva z 35 kolektorov s celkovou kolektorovou plochou 70 m2,
  • kolektory sú umietnené na streche hotela (so sklonom 10%) v piatich radoch po 7 kolektorov,
  • orientácia kolektorov je 180° (0° juh), sklon kolektorov 45°,
  • zásobník vody tvorí 6.000 l bojler inštalovaný v kotolni v suteréne hotela. Zásobník po plnom nahriatí vystačí zásobovať hotel vodou takmer 2 dni,
  • solárne rozvody od kolektorov do kotolne sú vedené nevyužívanou komínovou šachtou
  • životnosť systému: min. 25 rokov
Solárny systém bolo možné napojiť na existujúci energetický systém ako samostatný systém (oddelený od stávajúceho výhrevného telesa) bez zásahu do funkčnosti existujúceho energetického systému a prepojiť ho s existujúcim výhrevným telesom ako záložným zdrojom. Projektovaná účinnosť systému dosahuje 69,4 percenta (systém pokryje 69,4% energie potrebnej na ohrev vody - v celoročnom priemere). Nezanedbateľná je ročná úspora 12 703 kg CO2.
 
meder1.jpg

Pri porovnaní vloženej investície a úspor dosiahnutých solárnym systémom vychádza jednoduchá (pesimistická) návratnosť tejto investície na úrovni 7 rokov. Do tohto výpočtu sme však nezarátali rast cien energonosičov (optimistický odhad rastu cien je 4% ročne), ani šetrenie terajšieho vykurovacieho zdroja (v období apríl – október sa nemusí spúšťať pôvodný zdroj energie a tým sa podstatne predlžuje jeho životnosť).

Výsledky investície

Po zarátaní rastu cien energií (4% ročne), zohľadnení životnosti solárneho systému 25 rokov a odrátaní investície sa celková úspora solárnym systémom na dolnej hranici jeho životnosti pohybuje na úrovni niekoľkých miliónov Sk (v dnešných cenách). Hotel získal inštaláciou solárneho systému spoľahlivý a trvalo udržateľný zdroj energie na ohrev OPV. Stal sa menej závislým na fosílnych palivách, a raste ich cien, čím získal z podnikateľského hľadiska oveľa väčšiu stabilitu. Ušetrené prostriedky môže prevádzkovateľ hotela využiť na ďalší rozvoj podnikateľských aktivít zlepšenie podmienok pobytu svojich hostí. Náklady na prevádzku a údržbu solárneho systému tvora 0,5 – 0,7 percenta investičných nákladov, pri plno automatickej prevádzke je solárny systém prakticky bezúdržbový.

Zdroj:
ECBA - SOLAR
združenie
www.solarnekolektory.sk