Stavba roka 2014

Organizátorom prestížnej prezentačnej súťaže realizovaných stavieb na Slovensku, a to celoštátnej verejnej súťaže STAVBA ROKA a jedným z jej vyhlasovateľov je od roku 1995, t. j. jej prvého ročníka, Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia.

Vyhlasuje sa pre všetky stavebné diela - BUDOVY, INŽINIERSKE STAVBY (novostavby, rekonštrukcie, obnovy) -, bez ohľadu na štátnu príslušnosť fyzických osôb či krajiny registrácie právnických osôb, to je autorov architektonického riešenia, projektantov, hlavných zhotoviteľov, stavebníkov či developerov.

Slávnostné odovzdávanie cien jubilejného 20. ročníka celoštátnej prezentačnej súťaže Stavba roka 2014 sa konalo 20. novembra 2014 v priestoroch Mestského divadla P. O. Hviezdoslava s oficiálnym programom doplneným kultúrnym programom, spoločenskou časťou za účasti RTVS.

Víťazná stavba prístavba Danubiany Danubiana Meulensteen Art Museum je výsledkom ojedinelej spolupráce holandského zberateľa umenia Gerarda Meulensteena, slovenského galeristu Vincenta Polakoviča a Ministerstva kultúry SR. Je výnimočným architektonickým i stavebným dielom, zásluhou spoločného úsilia hlavného zhotoviteľa, jeho subdodávateľov, projektantov a dozorného tímu stavebníka, takmer verným zhmotnením pôvodnej autorskej architektonickej koncepcie a bolo hlavným zhotoviteľom dodané v stanovenom termíne a za dohodnutú cenu. Výsledkom tejto príkladnej spolupráce je tento čarokrásne na návštevníkov pôsobiaci stánok umenia

Na internete popritom laická verejnosť hlasovala o Cenu verejnosti. Hlasovanie trvalo od 01.10.2014 do 28.10.2014. Pri každej stavbe sa zobrazuje aktuálny rating. Účinok hlasovania sa neprejaví bezprostredne po zahlasovaní, ale až po elektronickom spracovaní dát. Víťazom súťaže sa stala stavba, ktorá získala do 28.10. 2014 a 23.59 hod. najvyšší rating, teda rating s hodnotou blížiacou sa k najvyššej číselnej hodnote 5. Po skončení hlasovania sa na najvyššej priečke umiestnila rekonštrukcia zámku Vigľaš na Detve. Rekonštrukcia Zámku Vígľaš znamená jedinečný počin, pretože táto národná kultúrna pamiatka vstala doslova z ruín.  Samotnej niekoľkoročnej stavebnej činnosti predchádzal návrh rekonštrukcie  virtuálne v počítači,  a to na základe zamerania zostatkov murív a zachovaných prvkov, archívnych materiálov - pohľadníc, fotografií, kresieb, architektonicko-historického a archeologického výskumu.  Zároveň sa zmenila jeho funkcia na moderný  kongresový wellnes hotel.  

Viac na stránkach:
Stavba roka:
http://www.stavbaroka.eu/page/
Cena verejnosti: http://stavbaroka.zoznam.sk/se/961

Lb/e-filip
Zdroj: Stavba roka.eu