Spoločnosť HOVAL rieši energetiku top-hotelov na Slovensku

Hotely sú veľmi špecifická skupina budov, čo sa týka požiadaviek na energie, teplú vodu a vykurovanie. Menia sa behom roka v závislosti na obsadenosti. Majitelia hotelov často tvrdia, že v tomto sektore je ťažké čokoľvek predpokladať. Je to riskantný a finančne naročný biznis, ale kým je dobre vedený, dá sa očakávať dobrý zisk. Vykurovanie a príprava teplej vody sú jednými s najvyšších nákladov na spotrebu energie.

Zaistenie najvyššieho komfortu s čo najnižšími nákladmi

Najdôležitejšiu rolu tu zohráva zdroj tepla. Musí fungovať efektívne, bez ohľadu na nárazové zaťaženie, ktoré sa v hoteloch veľmi mení. Je veľkou výzvou zaistiť hotelovým hosťom pohodlie počas nízkej obsadenosti aj vo vrcholnej sezóne. To znamená, že musíte vybrať taký zdroj tepla, ktorý Vám umožní modulovať najvyšší možný výkon bez významnej straty účinnosti. V hoteli je tiež dôležitá regulácia tepla počas chladných mesiacov, kedy sa teplota neobsadených izieb znižuje na minimum, kým v bežne obsadených izbách je možné ju regulovať podľa potreby.

 obr_3.jpg

Obrázok č. 1: Priemerná spotreba energie u konečného užívateľa

S meniacimi sa požiadavkami na energie je najlepším riešením zariadenie, u ktorého môže byť výkon ľahko ovládaný, napríklad vďaka modulácii horáka. Kondenzačný plynový kotol UltraGas® je práve také zariadenie. Je to jeden z najúčinnejších kotlov dostupných na trhu, ktorý je charakterizovaný účinnosťou až 99%. Je to veľmi dôležitý znak, pretože umožňuje tomuto zariadeniu dosahovať rovnaký vykurovací efekt, pričom spotrebuje menej paliva. To vedie k zníženiu prevádzkových nákladov. Vysoká účinnosť kotla je výsledkom použitia patentovaného výmenníka tepla

AluFer®, ktorý odovzdáva maximálne množstvo tepla zo spalín, ktorých teplota pri výstupe môže byť nižšia ako 50 °C. Použitie nízkoteplotných a vysokoteplotných spiatočiek v tomto kotle vytvára ideálne podmienky pre kondenzáciu i pri príprave TUV. Kotol je izolovaný minerálnou vatou, aby sa minimalizovala strata tepla. Inteligentná regulácia Vám umožňuje ovládať kotol. Zabudované senzory tlaku sa starajú o bezpečnú prevádzku kotla. Regulátor TopTronic je vybavený displejom, ktorý Vám umožňuje nastaviť požadovanú teplotu pre jednotlivé teplovodné okruhy, teplú vodu a prevádzkový mód.

 obr_2.jpg

Obrázok č.2: Priestorová stanica TopTronic® E

Spoločnosti, ktoré chcú mať dobré meno, musia byť vybavené ekologickými zariadeniami s minimálnym dopadom na životné prostredie. Monitorovanie spalín je veľmi dôležité – koncentrácia zložiek v spalinách a ich teplota poskytujú majiteľovi informáciu, či kotol a spaľovací proces fungujú správne. Kotly Hoval dosahujú hodnôt CO2 v spalinách 9 – 8,8%, NOx 26 – 38 mg/kWh a oxidov uhlíka 3 – 9 mg/kWh v závislosti na výkon, čo je veľmi malé množstvo. Mali by sme dodať, že najnižšie emisie spalín a najvyššia účinnosť kotla súvisia s prevádzkou pri nízkych prevádzkových parametroch.

Efektívne a ekologicky

Exkluzívne hotely znamenajú aj exkluzívne požiadavky od zákazníkov. Hotely väčšinou zahŕňajú aj ďalšie služby, ktoré musia spĺňať požiadavky na pohodlie. Preto by si mali vybrať spoľahlivé riešenia, ktoré už boli v minulosti úspešne využivané a svojmu majiteľovi prinášajú výhody. To zahŕňa spoľahlivú prevádzku, pokročilé automatické ovládanie, účinnú a ekologickú produkciu tepelnej energie.

Príklad jedného takého projektu je Hotel Tulip House Boutique v Bratislave, kde bolo použité moderné systémové riešenie kotlov Hoval UltraGas®. S ohľadom na lokáciu hotela, ktorý je v úplnom centre Bratislavy a pod prísnymi požiadavkami na emisie a hluk, a samozrejme pre uspokojenie vysokých nárokov investora, bol osadený kondenzačný dvojkotol Hoval UltraGas® (500D).

 obr_1.jpg

Obrázok č.3: Hotel Tulip house

Hlavným cieľom rekonštrukcie historickej budovy bola prestavba na moderný dizajnový hotel. Ako v každom hoteli, aj tu bol kladený dôraz na spoľahlivé riešenie s čo najnižšími prevádzkovými nákladmi. Vďaka technológii Hoval investor zaznamenal pohodlnú prevádzku a bezproblémovú dodávku tepla, ktorá maximálne napĺňa potrebu hotelových hostí. Okrem toho sa v účtoch prejavili prevádzkové úspory, čo hotelu umožňuje takto usporené financie využívať iným spôsobom. Vďaka zabudovanej automatizácii, ktorá umožňuje moduláciu horáka a úpravu výkonu kotla podľa potrieb hotela, kotol Hoval UltraGas® zodpovedá požiadavkám. To je veľmi dôležité pri premenlivých požiadavkách na energie, hlavne pre účely prípravy TUV. Aby kotol účinne fungoval, musí pracovať stabilne a štartovať len výnimočne, zato dlhodobo.

Sledujte Hoval na sociálnych sieťach!

Dostávajte vždy tie najaktuálnejšie informácie o tom, čo sa deje v spoločnosti Hoval