!!! Skúšobná prevádzka www.eFilip.sk !!!

Vážení návštevníci eFilipa, do 07.12.2005 je stránka v testovacej prevádzke. Prosím Vás o pochopenie prípadného výpadku počas tohto obdobia.
Nový eFilip bol obohatený informáciami súvisiacimi s úsporou energií, novou navigáciou, komplexným systémom prezentácie firiem, novinkami v Diskusiách - najmä možnosťou notifiácie odpovede na Vašu otázku, alebo posielanie odpovedí na Váš email. Počas skúšobnej prevádzky taktiež nie sú dostupné niektoré sekcie a spoločnosti. Ďakujem za vašu priazeň teším sa na stretnutia na www.eFilip.sk.
Dalibor Šebest [manažér portálu]