SAŽP vzdeláva deti vo využívaní slnečnej energie

Teplý vrch slúži na demonštratívne predvádzanie solárnych kolektorov
 
Neexistujúcu priamu podporu štátu solárnej energii suplujú aspoň niektoré organizácie svojou osvetou. Túto záslužnú činnosť - predovšetkým pre deti, vykonáva účelové vzdelávacie zariadenie Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP), v Stredisku environmentálnej výchovy Drienok na Teplom Vrchu pri Rimavskej Sobote. V júli 2003 tam dodal Thermo|solar Žiar, s.r.o., Žiar nad Hronom celkom 49 kusov slnečných kolektorov Heliostar 300, ktoré okrem osvety prinášajú aj praktický osoh. Ohrievajú pitnú vodu pre potreby kuchyne a ubytovacej časti a čiastočne pokrývajú aj energetické potreby interiérového bazéna. Informuje o tom Ing. Ján Tomčiak, zástupca riaditeľa Thermo|solaru Žiar.

,,Ročná produkcia tepla zo slnečných kolektorov v stredisku na Teplom vrchu presahuje 51 000 kWh a očakávaná doba návratnosti investície je 6-8 rokov. Solárny systém má okrem priamych ekonomických prínosov i výrazný osvetový efekt na účastníkov vzdelávacích aktivít v tomto stredisku, predovšetkým deti, ktorí sa tu schádzajú z celého Slovenska. Za viac ako tri roky prevádzky neboli hlásené žiadne závady, solárny systém spoľahlivo pracuje a dodáva teplo napojeným spotrebičom“, konštatoval J.Tomčiak.

Dodal, že bohužiaľ ide o osamelú osvetovo-environmentálnu lastovičku. V Českej republike sa osvetová činnosť na školách prejavila v inštaláciách slnečných kolektorov na stovkách škôl v rámci projektu Slnko do škôl. Aj keď projekt nebol dotiahnutý na všetky školy, vzbudil veľký záujem detí o využitie obnoviteľných zdrojov energií. 
 
,Na rozdiel od Slovenska podpora obnoviteľných zdrojov je v ČR vecou spoločenskej prestíže a pokroku. Príkladom je nielen tamojšia parlamentná Strana zelených.Pravoslávna akadémia Vilémov a jej ,,Centrum pro aplikaci obnovitelných zdrojů energie“ rozbehli vlani projekt pod názvom "Církve pro budoucnost - 50 solárních střech". Akadémia sa tým usiluje o propagáciu a využitie slnečnej energie v prostredí cirkví“, vysvetlil. J.Tomčiak. 
 
Dodal, že partnermi sú domovy diakonie, azylové domy, charitativne inštitúcie a celoročne obývané fary, v ktorých žijú aspoň traja ľudia - aby bolo možné splniť podmienky energetických auditov a solárne systémy efektivne využiť. Niektoré cirkvi sa dokonca rozhodli na projekte zúčastniť aj bez potvrdenej štátnej podpory. Namontované sú tak solárne systémy na ohrev vody na farách v Hořovičkách (Pravoslavná cirkev, 200 l), v Brně-Židenicích (Husitská cirkev, 3x 300l) a vo Vilémove (Rímskokatolická cirkev, 600 l).
 
Zdroj: Tlačová informácia THERMO/SOLAR Žiar s.r.o., 10.01.2007