San Diego sľubuje zredukovanie emisií mesta na polovicu

Minulý víkend zástupcovia 195 krajín a firiem podpísali dohodu v Paríži smerujúcu k zníženiu emisií skleníkových plynov spôsobujúcich globálne otepľovanie. Deklarácia Paris Pledge for Action, ktorú okrem predstaviteľov samospráv podpísali i Johnson & Johnson, Vodafone, Nestlé, Microsoft, Verizon, Tesco či We Mean Business, uvádza, že všetci, ktorí sú jej signatármi, podniknú "konkrétne kroky" smerom k stanoveným parížskym cieľom už v najbližšej budúcnosti. Svoj podpis k nej pridali spoločnosti v celkovej hodnote až 11 biliónov dolárov a mestá reprezentujúce 150 miliónov ľudí.

Prísľuby miest

V meste San Diego bol jednomyseľným hlasovaním rady mesta, ôsmeho najväčšieho v krajine, odhlasovaný prechod k používaniu 100 percent obnoviteľných zdrojov energie vrátane veternej a solárnej energie.

Taktiež ďalšie veľké mestá, vrátane New Yorku a San Francisca, vyhlásili, že majú v úmysle používať viac energie z obnoviteľných zdrojov, avšak San Diego je prvé z nich, u ktorého sa záväzok stane právne záväzný. Podľa vyhlášky, záväzok predstavuje prechod k zníženiu emisií skleníkových plynov na polovicu do roku 2035.

Významné kroky prisľúbilo tiež mesto San Francisco, kde samospráva už v priebehu minulého roka avizovala, že jej vozidlá úplne prestanú používať bežnú naftu a v roku 2016 budú spaľovať iba "stopercentne zelené a udržateľné" Nexdiesel palivo.

Konkrétne kroky San Diega

Jednými z krokov ako záväzok napĺňať je prevziať kontrolu nad riadením spotreby mesta z miestneho zdroja. Tiež zameniť polovicu vozidiel za elektromobily do roku 2020 a recyklovať 98 percent metánu produkovaného kanalizačnými a odpadovými vodami.

Mestská rada je riadená demokratmi, avšak Starosta, Kevin L. Faulconer je republikán. Predstavil tento plán tiež konzervatívnej obchodnej základni s tým, že transformácia na elektrickú sieť by posilnila ekonomiku mesta a vytvorila pracovné miesta.

Veľa detailov musí byť ešte stanovených, vrátane toho, ako budú nové zdroje energie dodávané a spravované. Ale starosta uviedol, že kľúčovým krokom bolo, aby sa zaviazali k cieľu "Uistiť sa, že sme ho správne nastavili a následne sa ho držať."

V rámci Parížskej dohody, národy ponúkli skôr všeobecné, nezáväzné plány na zníženie emisií uhlíka.

Predstavitelia jednotlivých štátov USA si predstavujú dosiahnutie cieľov predovšetkým prostredníctvom prísnejších noriem spotreby paliva pre automobily a prechodu na čistejšie zdroje elektrickej energie, na ktoré môžu štáty pomôcť dohliadať.

Je potrebné začať práve takýmito konkrétnymi akciami mesta, aké San Diego ponúka. Ak mesto prejde na obnoviteľné zdroje energie, môže sa stať Kalifornia prvým štátom významne znižujúcim emisie uhlíka a prispievať tak ku globálnym cieľom.

Evan Gillespie, riaditeľ Sierra Club „kampane čistej energie“ v Kalifornii, odhaduje, že plán San Diega povedie k ročnému zníženiu skleníkových plynov o 7 miliónov ton, ako výsledok kalifornského širšieho úsilia o zníženie emisií skleníkových plynov o 80 percent do roku 2050.

Tieto ciele sú Kalifornii vlastné nakoľko štátna vláda je považovaná za jednu z najambicióznejších práve v smere zmeny klímy.

Nicole Capretz, ktorá je autorkou plánu pre predchodcu súčasného starostu uviedla, že veľa z predchádzajúcej verzie zostalo v opatrení prijatom v Paríži.

S odvolaním sa na starostu, povedala tiež, že očakáva, že „Veľká časť obnoviteľnej energie bude pochádzať zo solárnej energie. Sme slnečné mesto, takže sa spoliehame na množstvo domácich solárnych elektrární na strechách domov, či parkovísk," uviedla.

„San Diego je veľkou výzvou pre ďalšie mestá“. Chceme, aby ostatní videli a pridali sa“ dodal Gillespie. "Potrebujeme mestá, ako je Los Angeles, ako je San Francisco a samozrejme New York."

Parížskej konferencie sa zúčastnilo 640 primátorov, aby oznámili, že mestá si kladú za cieľ zredukovať ročný objem emisii svojich miest o 3,7 gigaton do roku 2030. K záväzku sa pridávajú stovky samospráv, dohoda neštátnych aktérov je ešte stále otvorená novým signatárom a k zoznamu firiem pod textom dohody naďalej pribúdajú nové mená.

eFilip/lb
Zdroj: nytimes.com, energie-portal.sk