Rodinných domov je za štátne zateplených málo

V našich článkoch sme vás opakovane informovali o postupoch a aktuálnych krokoch programu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. V realizácii programu na zatepľovanie rodinných domov s možnosťou získania štátneho príspevku pokračovalo ministerstvo v lete.

II. kolo bolo otvorené od 9.6.2016 do 6.7.2016, resp. do naplnenia počtu 500 elektronicky zaevidovaných žiadostí. Záujem bol ohromný, avšak ani tentoraz sa nepodarilo naplniť ustanovený limit, keďže elektronicky bolo zaevidovaných len okolo 90 žiadostí. Zo 62 žiadostí doručených aj v listinnej podobe bolo 20 žiadateľom vyhovené a tešia sa z rezervácie príspevku na účely následného zateplenia RD (spolu max. 130 000 eur). Pri 4 žiadostiach už bolo konanie zastavené pre nedoplnenie chýbajúcich dokumentov a pri 38 žiadostiach ešte konanie posudzovania súladu so zákonom prebieha.

Chceli rozdať viac

Z balíka štátnej podpory na zatepľovanie rodinných domov ubúda pomaly. Štát chcel v rámci sociallneho program podporiť tisicky ľudí, no záujemcov je len pár desiatok. Peniaze na zatepľovanie vyčlenila vláda Róberta Fica pred rokom v rámci 2. sociálneho balíčka. Ide o 30 mil. Eur. Tomu, kto požiadal o podporu a bol úspešný preplatí štát 30% nákladov na zateplenie rodinného domu no nesmie to byť viac ako 6500 eur.

new-home-1664284_1920.jpg

Svojpomocne to nejde

Problém môže byť v tom, že dotácia je určená len pre tých, ktorí si nechajú rodinný dom zatepliť firmou s platnou licenciou.
Záujemcovia o dotáciu by najradšej zatepľovali svojpomocne, a ušetrili tak financie.
Bez projektovej dokumentácie a projektového energetického hodnotenia však nie je pre štát garantované, že práce boli vykonané s dodržaním technologických postupov a boli použité certifikované systémy.

Náročná administratíva

Celý proces je náročný aj administratívne. Žiadateľ musí k žiadosti priložiť takmer 20 potvrdení a dokladov a fotodokumentáciu zo samotného zatepľovania, ak žiada o podporu až po zateplení.
K žiadosti sa prikladá aj projektová dokumentácia.
Tieto náklady si môžu dať úspešní uchádzači preplatiť.

V prvom kole, ktoré prebehlo na jar tohto roku nebol záujem oveľa väčší. Hoci podpora bola pripravená pre tisícku domov ministerstvo nakoniec posudzovalo len 134 žiadostí. 50 projektov bolo schválených a podporených 301 119 eur. Viac ako polovica záujemcov v prvom kole obišla naprázdno. Pri 4 žiadostiach ešte prebieha konanie z dôvodu požiadavky na doplnenie, respektíve vysvetlenie predložených podkladov

Ministerstvo je spokojné a deklaruje, že sa jedná o pilotný projekt, ktorý motivuje občanov k zlepšovaniu kvality svojho bývania. Z tohto hľadiska považuje projekt za úspešný.

III. kolo na jeseň

Ani v treťom kole výzvy sa podmienky na predkladanie žiadostí nezmenia.
Ďalšie kolo tohto dotačného programu je očakávané na jeseň 2016 a stále by v ňom malo byť viac ako 29 mil. Eur. Presný termín rezort zatiaľ neuviedol.
Na Slovensku je podľa posledného sčítania obyvateľov cca 800 000 obývaných rodinných domov. Obnovených z nich bolo iba asi 31% ako uvádza Združenie pre zatepľovanie.
V porovnaní s bytovými domami, ktorých je zateplených približne polovica, je to málo.

lb/efilip.sk
zdroj: SME Bývanie a reality, energieprevas.sk