Rekonštrukcia logistickej haly priniesla úsporu 80 536 € ročne

Pred zamýšľanou investíciou švajčiarskeho investora, firmy zaoberajúcej sa logistikou, bol pripravený návrh komplexného riešenia zahŕňajúceho rekonštrukciu a novostavbu logistickej haly. Projekt vychádzal z vlastností existujúcej budovy s celkovou výmerou 18 000 m2, výškou regálov 12 m, spotrebou energie 1783 hod/rok, tepelnými stratami 1 335 kW a cenou energie 50 €/MWh. Halou prechádza rýchloobrátkový tovar, bežná vnútorná teplota sa pohybuje na úrovni 15 ºC. Možno uvažovať s prevádzkou 24 hodín, 365 dní v roku. Pre zaistenie maximálnych úspor bolo navrhnuté komplexné riešenie zahŕňajúce kondenzačný kotol Hoval UltraGas 450 a 900D (teda skupinu kotlov s celkovým výkonom 3 x 450 kW), 29 cirkulačných jednotiek Hoval TopVent® DHV-9 / C a reguláciu Hoval.

Ak predpokladáme rekonštrukciu skladovej haly zahŕňajúcu navrhnuté systémové riešenie, podarí sa ročnú spotrebu energie znížiť o 80 536 € ročne. V prípade novostavby bola pripravená štúdia porovnávajúca ročné prevádzkové náklady s priemerným konkurenčným riešením, dosahujúca zníženie prevádzkových nákladov o 51 731 € ročne. Porovnanie demonštruje nasledujúci obrázok.

Rekonštrukcia logistickej haly

Obrázok č.1 Porovnanie ročných prevádzkových nákladov skladu Lekkerland

Z vyššie uvedeného tak možno povedať, že pomocou systémových riešení a ich správnej aplikácii je možné zabezpečiť významné prevádzkové úspory. Správne zvolený a pripravený projekt môže prevádzkovateľovi zabezpečiť výrazné úspory v nákladoch na energie. V danom prípade až 30% úspory vďaka nižšej spotrebe získanej odstránením stratifikácie teplého vzduchu v hale, až 15% úspory dosahované využitím kondenzačnej technológie a úspory pokrytím spotreby teplej vody solárnym ohrevom až 60 % (oproti pôvodným nákladom na ohrev teplej vody).