Projekt Elena v Prešove umožní zvýšiť energetickú efektívnosť v kraji

Prešov 25. januára – Prešovský samosprávny kraj (PSK) ako prvý z menej rozvinutých regiónov Európskej únie získal technickú pomoc v rámci projektu Elena. Ide o investície do energetickej efektívnosti, ktoré presiahnu 60 miliónov eur a zapojili sa do neho aj mestské samosprávy Bardejov, Bzenov, Humenné, Lipany, Medzilaborce, Prešov, Raslavice, Spišské Podhradie, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník, Veľký Šariš, Vranov nad Topľou a Vysoké Tatry. Na Úrade PSK bude od začiatku februára na tento účel vytvorená implementačná jednotka so šiestimi zamestnancami. Do konca roka 2017 sa musí začať minimálna investícia v objeme 24,22 milióna eur z celkovej investície 60,4 milióna eur. 

"Zapojenie kraja do tohto programu bude výrazným krokom vpred v energetickej oblasti. Ide o nástroj Európskej investičnej banky financovaný Európskou úniou. Pripravovaný investičný program je zameraný na zníženie energetickej náročnosti verejných budov, napríklad formou ich zateplenia, solárnym ohrevom vody, výrobou elektrickej energie, modernizáciou vnútorného osvetlenia v budovách a modernizáciu systémov verejného osvetlenia. Záujmom PSK je totiž realizovať veľké investície, ktoré budú smerovať k zvýšeniu energetickej efektívnosti a do obnoviteľných zdrojov energie. Preto sa Prešovský kraj v spolupráci so 14 mestami a obcami uchádzal o túto technickú pomoc," priblížil predseda PSK Peter Chudík.

Ako uviedla hovorkyňa PSK Veronika Fitzeková, projekt prispeje k vytvoreniu právneho, technického a finančného rámca, ktorý zabezpečí spoluprácu samospráv a umožní implementáciu investičného programu v hodnote 60,4 milióna eur. S partnerskými samosprávami sa v súčasnosti pripravujú zmluvy, aby mohli byť v prvom kvartáli tohto roka podpísané. Technická asistencia na prípravu investície predstavuje celkom 1,2 milióna eur, z toho príspevok Elena tvorí 90 percent, teda 1,09 milióna eur. Spolufinancovanie vo výške 10 percent z vlastných zdrojov bude rozdelené medzi zúčastnených partnerov tak, aby zodpovedalo ich pomernej čiastke k plánovaným investíciám. Trvanie asistencie je naplánované na tri roky (2015–2017).

Pripravené investície budú financované predovšetkým z európskych štrukturálnych a investičných fondov 2014-2020, prostredníctvom projektov energetických úspor, cez bankové zdroje (Európska investičná banka) a doplnkovo z vlastných zdrojov.
Do konca roka 2014 bolo schválených 36 projektov technickej pomoci Elena. Väčšina z nich sa bude realizovať v starých členských štátoch EÚ. Z nových členských krajín boli úspešné len tri projekty - zo Slovinska, Poľska a Slovenska. Hlavné mesto Slovinska, Ľubľana, plánuje investície do verejných budov v objeme 50 miliónov eur. V Poľsku 33 miest a obcí z okolia Wroclawi pripravuje investíciu do verejného osvetlenia za 41 miliónov eur. Tretím úspešným projektom je Slovensko vďaka Prešovskému samosprávnemu kraju a investičnému zámeru vo výške 60 miliónov eur.

"Projekt Elena spolu s úverom EIB pre nás znamená, že Prešovský kraj investuje v najbližších rokoch do rozvoja svojho územia 110 miliónov eur. Prostredníctvom programu Elena plánujeme použiť 60 miliónov eur na energetické investície a ďalších 50 miliónov eur bude preinvestovaných vďaka Európskej investičnej banke. Tu sme sa zaviazali, že kraj preinvestuje z vlastným zdrojov rovnakú sumu, ako je výška úveru (25 mil. eur), ktorý nám poskytuje EIB,"uzavrel Chudík.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LB/e-filip
Autor: TASR