Prečo je potrebné recyklovať staré spotrebiče?

envidom_chladnicka.jpg
Patrí k životnému trendu dnešnej rýchlej doby, že venujeme veľkú pozornosť tomu kde a ako výhodne kúpime nový elektrospotrebič, menej sa však  staráme  o tom čo urobíme so starým spotrebičom, ktorý práve doslúžil. V minulosti sme vyhadzovali chladničky, práčky či sporáky do kontajnerov alebo dokonca do lesa či potoka.  Skončili tak niekde v spaľovni alebo len tak pohodené v prírode na čiernej skládke namiesto toho, aby sa zrecyklovali, teda ekologicky  spracovali. 

Až 90%  elektroodpadu sa dá naďalej využívať. Recykláciou získané suroviny sa dajú  použiť na výrobu rôznych ďalších výrobkov. Suroviny, ktoré môžeme takto získať sú napríklad: 

  • rôzne železné kovy (z pračiek či sporákov)
  • neželezné kovy ako je hliník, meď či alebo cín 
  • rôzne plasty (napr. z rýchlovarných kanvíc alebo počítačov)

Z takto získaných druhotných surovín sa potom môžu  vyrobiť nové elektrospotrebiče alebo niečo úplne iné, napríklad záhradný plastový nábytok, kovové zábradlie alebo svietniky. Druhotné suroviny vlastne šetria prírodné zdroje, pretože sa  nemusia ťažiť a tým prispievame k  ochrane životného prostredia. Materiál či suroviny získané zo starých spotrebičov sa tiež môžu použiť aj ako zdroj pre výrobu alternatívnej energie.

Navyše staré spotrebiče môžu obsahovať rôzne toxické kovy a iné škodlivé látky akými sú napríklad olovo (v počítačoch s klasickými monitormi), ortuť (vo výbojkách či notebookoch), kadmium (v batériách) oleje alebo farbivá. Obzvlášť nebezpečné sú freóny nachádzajúce sa v chladničkách a mrazničkách starších ako 10 rokov. Preto treba venovať ekologickej likvidácii starých chladničiek a mrazničiek špeciálnu pozornosť. Keď sa stará chladnička náhodou rozbije alebo ju niekto neodborne rozoberie na súčiastky (napríklad aby získal kompresor), freón, ktorý  poškodzuje ozónovú  vrstvu unikne do ovzdušia.  Práve ozónová vrstva nás  chráni pred škodlivým UV žiarením, ktoré zvyšuje riziko vzniku rakoviny kože, narušenia imunitného systému či poškodenia zraku.

Ak staré spotrebiče vyhodíme do prírody, škodlivé látky sa napríklad vplyvom dažďa či snehu alebo mechanickým poškodením môžu uvoľniť rovno do pôdy alebo potoka. Možný negatívny vplyv elektroodpadu  na životné prostredie a teda aj na naše zdravie je preto ďalším dôležitým dôvodom, prečo treba elektroodpad bezpečne a ekologicky zlikvidovať.    

Aby sa však staré elektrospotrebiče dostali na recykláciu, je potrebné vedieť, kam s nimiAk ich vyhodíme tam, kam nepatria, sú nenávratne preč a ich ďalšie spracovanie nie je možné.

Práve z týchto dôvodov už aj na Slovensku podobne ako v celej Európe funguje systém zberu a recyklácie starých spotrebičov.  Od augusta 2005 je zakázané vyhadzovať staré alebo nefunkčné elektrospotrebiče do komunálneho odpadu a hrozí za to dokonca pokuta. Elektrospotrebiče už nie sú bežným komunálnym odpadom, a preto sa nesmú vyhadzovať spolu s ním.

Nerozoberajte staré chladničky! Ohrozujete svoje zdravie!

Špeciálnu pozornosť treba venovať ekologickej likvidácii starých chladničiek a mrazničiek. Tieto spotrebiče, ak sú staršie ako desať rokov, obsahujú škodlivý freón.

Rozmýšľali ste niekedy nad tým, prečo sa stále viac hovorí o nutnosti nosiť slnečné okuliare? Prečo ešte pred pár rokmi stačilo použiť pri opaľovaní ochranný faktor päť a dnes sa hovorí o tridsiatke? Jedným z dôvodov je nesprávna manipulácia so starými chladničkami.

Zázračný plyn či zabijak?

Keď v roku 1930 vedci objavili freón, boli nadšení. Bezpečný, nejedovatý a nehorľavý plyn od základov zmenil chladiarenský a klimatizačný priemysel. Priemysel našiel pre freón široké využitie – od výroby riedidiel a čistiacich prostriedkov, či prísad do automobilovej klimatizácie až po výrobu chladničiek, kde sa používal ako chladiaci a izolačný plyn. Vtedy ešte nikto netušil o skrytých hrozbách tohto zázračného plynu. Až v roku 1973 vedci zistili, že freóny v ovzduší poškodzujú ozónovú vrstvu. Práve tá nás však chráni pred nebezpečným UV žiarením. Freón sa preto už viac ako 10 rokov nepoužíva v chladničkách ani ako chladiaci plyn ani v polyuretánovej izolácii. Výrobcom sa podarilo vyvinúť iné látky, ktoré plnia rovnakú funkciu, ale už nie sú nebezpečné pre životné prostredie. V chladničkách starších ako 10 rokov, ktoré sú stále bežnou súčasťou mnohých slovenských domácností, sa však nebezpečné freóny stále nachádzajú.

Viete, že:

  • ak rozoberiete alebo poškodíte chladničku staršiu ako 10 rokov, do ovzdušia unikne zdraviu nebezpečný freón, ktorý poškodzuje ozónovú vrstvu?  
  • jedna stará chladnička obsahuje priemerne 400 gramov freónu? 
  • množstvo freónu z jednej chladničky má v ovzduší taký istý účinok ako 4 tony oxidu uhličitého (CO2), ktorý spolu s inými plynmi vytvára smog a spôsobuje globálne otepľovanie?
  • únik freónov z jednej chladničky spôsobí v ovzduší také škody, ako keby ste prešli autom 20 000 kilometrov?
  • kolektívny systém ENVIDOM spolu so svojimi partnermi zabezpečil od začiatku svojho pôsobenia (od roku 2005) zber a ekologickú likvidáciu viac ako 130 tisíc kusov starých chladiacich zariadení? Pomohli tak zabrániť úniku vyše 52 ton freónu do ovzdušia. Toto množstvo freóny  by pri tom  malo také škodlivé účinky v ovzduší ako 520 tisíc ton CO2 !

Ruky preč od starých chladničiek!

Chladničky obsahujú veľa železa, motor, kompresor a iné súčasti, ktoré sa „zídu“  takmer každému a po rozobraní sa z  dajú nich vyrobiť všelijaké užitočné veci. Úžitok, ktorý prinesie rozobraná chladnička svojmu majiteľovi je však neúmerný škodám, ktoré jej rozobratie spôsobí na životnom prostredí. Zvyčajne totiž bývajú poškodené práve časti, ktoré obsahujú freón. Ten potom uniká do ovzdušia.

Nebezpečné účinky freónu

V roku 1989 Program OSN pre životné prostredie UNEP publikoval správu, že každé zníženie koncentrácie ozónu o 1 % povedie k nárastu ochorení rakoviny kože o 3 % a prírastku 100 až 150 tisíc prípadov šedého očného zákalu ročne. Správa ďalej varuje pred zvýšením počtu infekčných ochorení, pretože imunitný systém stráca v dôsledku nadmerného ultrafialového žiarenia typu B svoju ochrannú schopnosť. To znamená rozšírenie a častejšie výskyty osýpok, infekčných oparov a tuberkulózy. Takisto dochádza k poklesu rastlinnej a živočíšnej výroby na pevnine i v oceánoch. Fytoplanktón (mikroskopické rastliny žijúce v jazerách a oceánoch) má zásadný vplyv na podnebie a stabilitu potravinového reťazca. Tieto rastliny sú veľmi citlivé na zosilnené UV žiarenie. Tieto mikroorganizmy sú základom potravinového reťazca v moriach. Ak zmiznú, potravinová pyramída sa môže zrútiť. Fytoplanktón takisto absorbuje polovicu oxidu uhličitého, ktorý vzniká našou činnosťou. Ak začne fytoplanktón odumierať, otepľovanie Zeme sa urýchli.  

Ako sa zbaviť starých elektrospotrebičov ekologicky!

V systéme zberu a recyklácie elektroodpadu zohrávajú kľúčovú úlohu spotrebitelia. Od nich závisí, čo urobia s nepotrebnými elektrospotrebičmi. Možností, ako sa ich ekologicky zbaviť je už dnes viacero.  Možno ich odovzdať na zbernom dvore, počas zberových akcií v obciach alebo  v predajni pri kúpe nového spotrebiča. A práve  zber starých elektrospotrebičov prostredníctvom elektropredajní (tzv. spätný odber) je pre  obyvateľom jeden z najpohodlnejších spôsobov, ako sa ekologicky zbaviť starého spotrebiča. O vybudovanie tohto systému zberu sa zaslúžil ENVIDOM - kolektívny systém výrobcov a dovozcov elektrospotrebičov pre recykláciu. Do systému je dnes  zapojených už viac ako 450 predajní a ich počet neustále rastie. Predajcovia si však uvedomujú svoju zodpovednosť voči spotrebiteľovi a životnému prostrediu a  do systému zberu sa zapájajú dobrovoľne. 

envidom_logo.jpg

Kto je ENVIDOM?

ENVIDOM je združenie výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu. Zabezpečuje zber a recykláciu odpadu z veľkých a malých domácich spotrebičov na území celého Slovenska. Tento kolektívny systém založili výrobcovia bielej techniky, ktorí na slovenskom trhu predávajú elektrospotrebiče značiek ARDO, BOSCH, Electrolux, ETA, Gorenje, Indesit, Ignis, Mora, Moulinex, Philips, Rowenta, Siemens, Tefal, Whirlpool a Zanussi. ENVIDOM dnes zastupuje výrobcov a dovozcov bielej techniky, ktorí tvoria 84% trhu veľkých domácich spotrebičov68% trhu malých domácich spotrebičov.

ENVIDOM ako nezisková organizácia úzko spolupracuje s obcami a zbernými dvormi, maloobchodníkmi, distribútormi a spoločnosťami, ktoré sa zameriavajú na prepravu, spracovanie a recykláciu elektroodpadu. Proces zberu a recyklácie elektrospotrebičov je spojený s nemalými nákladmi, napríklad na prepravu, manipuláciu alebo samotné spracovanie na technologických linkách spracovateľských spoločností. Financovanie tohto procesu zabezpečuje ENVIDOM prostredníctvom tzv. viditeľných recyklačných poplatkov, ktoré zaplatí spotrebiteľ v rámci ceny nového kupovaného elektrospotrebiča. Ŕecyklačné poplatky sa cestou predajného reťazca dostanú do ENVIDOMU, ktorý pomocou nich organizuje a financuje všetky náklady spojené so zberom a recykláciou. Vďaka zavedeniu recyklačných poplatkov máme dnes niekoľko možností ako ekologicky správne nakladať so starými  elektrospotrebičmi.

Chcete vedieť, kam môžete odovzdať vašu starú chladničku, ako aj ostatné elektrospotrebiče na ekologickú likvidáciu? ENVIDOM vám poradí najlepšie. Volajte Ekolinku 0850 111 041.

Zoznam zberných dvorov a predajní nájdete tiež na www.envidom.sk