Polemiky o ekologickosti vykurovania drevom, ktoré je stále najlacnejším zdrojom tepla.

Z analýzy Radovana Illitha, špecialistu pre rozvojové štúdie vyplýva, že vykurovanie drevom je rozhodne neekologické

Moderné technológie pri výrobe tepla nemusia byť aj ekonomicky najvýhodnejšie. Ekonomicky najvýhodnejšie je pri vykurovaní rodinného domu drevo, no zároveň je to aj najmenej ekologický zdroj. Vyplýva z analýzy, ktorú TASR poskytol Radovan Illith, špecialista pre rozvojové štúdie. „Porovnávali sme dva druhy rodinných domov a investičné a prevádzkové náklady pri použití štyroch zdrojov tepla podľa metódy celkových nákladov vlastníka (TCO). V analýze sme chceli poukázať na fakt, že nie všetky technológie, ktoré sa prezentujú ako najlepšie, aj skutočne prinesú požadovaný efekt úspor financií,“ povedal Illith.

01.jpg

V rámci analýzy sa porovnávali zdroje tepla pre dva rodinné domy s rovnakou obytnou plochou 120 štvorcových metrov, novostavba patriaca do energetickej triedy A1 s nízkoteplotným podlahovým vykurovaním a 30-ročný dom, zateplený, s výmenou okien a tepelných rozvodov a zdroje tepla, ako kondenzačný kotol na zemný plyn, konvenčný kotol na drevné pelety, konvenčný kotol na kusové palivové drevo a elektrické tepelné čerpadlo, vzduch - voda.

„Pri oboch domoch bol výsledok takmer rovnaký. Z pohľadu 15-ročného životného cyklu zdroja tepla je ekonomicky najvýhodnejším palivom pre vykurovanie a prípravu teplej vody drevo. Na druhom mieste je zemný plyn, pri ktorom sú náklady za 15 rokov vyššie o 18 až 25 % v porovnaní s drevom. Vykurovanie drevenými peletami je drahšie o takmer polovicu a pri tepelnom čerpadle sa náklady zdvihnú až o 75 %, v porovnaní s vykurovaním s drevom,“ zdôraznil Illith, podľa ktorého toto porovnanie bralo do úvahy iba ekonomický aspekt.

Ekológia však trpi.
„V prípade ekologického hľadiska, najmä pri analýze produkcie tuhých znečisťujúcich látok vznikajúcich spaľovaním drevnej hmoty, by sa poradie zmenilo a drevo a drevné pelety by sa stali nekonkurencieschopné k zemnému plynu a elektrickej energii,“ doplnil Illith.

Ako kúriť drevom efektívne a pritom pokiaľ možno čo najekologickejšie?

Dosiahnutie viditeľne efektívneho kúrenia drevom závisí hlavne od vlhkosti dreva. Vlhkosť dreva má totiž ten najväčší podiel na výhrevnosti. Voda tvorí prevažne 50% z hmotnosti dreva. Obsah vody však môže byť rôzny. Ak však kúrime drevom s podobným obsahom vody, spotreba energie sa zbytočne zväčší a využije sa na odparenie vody. Teplota ostane nízka a to môže viesť aj k zadymeniu miestnosti. To je dôvodom prečo je kúrenie vlhkým drevom nevhodné a hlavne neekonomické. Takéto kúrenie je aj neekologické, ako je uvádzané vyššie. Tomu nasvedčuje fakt, že škodlivé plyny, ktoré by sa za optimálnej vlhkosti dreva zničili, pri kúrení s vlhkým drevom sa práve naopak vypúšťajú do ovzdušia.
Graf znázorňuje, že vhodný obsah vody v dreve je pod 20%:

02.png

lb/eFilip.sk
Zdroj: TASR.sk, botoenviro.sk