Návratnosť investície do solárneho systému

Slnečné kolektory sú u nás ešte stále považované za luxus, ktorý si nemôže bežný Slovák dovoliť. Situácia sa však postupne mení s celosvetovým trendom rastu cien klasických palív. Neustále zvyšovanie cien zemného plynu nás núti šetriť a hľadať alternatívy v príprave tepla na ohrev vody či vykurovanie. Investícia do vhodného solárneho systému prináša značné úspory, ktoré do značnej miery vyvažujú vysoké počiatočné náklady. V nasledujúcej tabuľke uvádzame prehľad cenových hladín jednotlivých solárnych systémov ponúkaných na našom trhu.

 Tab.: Prehľad cien solárnych systémov na Slovenskom trhu v r.2005

Solárny systém Kolektorová plocha Objem zásob-níka  (bojler) Možnosť kombinácie s iným zdrojom vykurovania Odporúčaný počet osôb

Cena v SK

(vrátane DPH)

 Výrobca 1

Cena v SK

(vrátane DPH)

 Výrobca 2

Cena v SK

(vrátane DPH)

 Výrobca 3

Zostava pre ohrev TÚV 2 x 2 m2 200 l Áno 2 -3 73 000    
3 x 2 m2 300 l 3 - 4 93 570    
2 x 2 m2 300 l Áno 2 - 3   126 711 119 000
3 x 2 m2 400 l Áno 3 - 5   162 630  
4 x 2 m2 500 l Áno 5 - 7   198 830  
2 x 2 m2 200 l Áno - smaltovaný výmenník na doohrev teplej vody z kotla ústredného vykurovania) 2 -3 83 230    
Zostava pre ohrev TÚV a vykurovanie 2 x 2 m2 200 l Áno – zostava obsahuje plynový kotol 2 -3 119 000    
3 x 2 m2 300 l 3 - 4 140 000    

Z ekonomického hľadiska sú podľa nezávislých porovnávacích testov najefektívnejšie systémy na ohrev teplej vody.

Návratnosť investície

Je potrebné si uvedomiť, že solárne systémy sú jednou z možností prípravy TÚV či podpory vykurovania a možnosť výpočtu návratnosti investície je tu len vďaka dosiahnutým úsporám v porovnaní s klasickými zdrojmi tepla. Klasický kotol či iný zdroj tepla v rodinnom dome či inej budove považujeme za nutnú investíciu, preto nikoho nenapadne zamýšľať sa nad jeho návratnosťou, pretože nijaká nie je. Oproti tomu solárne systémy prinášajú značné úspory, vďaka ktorým po vrátení investície využívame získanú energiu takmer zadarmo. Životnosť kvalitných systémov je 25 až 30 rokov, preto sú slnečné kolektory dobrou investíciou do budúcnosti menej závislej na vývoji cien klasických palív. Nie je však možné všeobecne stanoviť dobu návratnosti investície do solárneho systému, nakoľko táto závisí od mnohých faktorov, ako napr. typ a výrobca kolektorov a príslušných zariadení, doterajší spôsob prípravy TÚV a vykurovania, ceny tepla, zemného plynu či iných palív a podobne. Bez podpory zo strany štátu je doba návratnosti príliš vysoká na to, aby sa solárnymi systémami nahrádzali moderné, efektívne fungujúce systémy. Zamýšľať sa nad investíciou do slnečných kolektorov je preto najvhodnejšie pri výmene alebo rekonštrukcii starého a neefektívneho alebo príliš drahého vykurovacieho systému (napr. elektrický ohrev), prípadne pri novej výstavbe.

Pre ilustráciu výpočtu jednoduchej doby návratnosti uvádzame dva príklady zodpovedajúce najčastejšiemu spôsobu vykurovania a ohrevu TÚV u nás. 

Modelový príklad - návratnosť v porovnaní s elektrickým ohrevom vody

 V tomto prípade uvažujeme so základným solárnym systémom určeným na ohrev TÚV s dvomi kolektormi a 200 litrovým zásobníkom, ktorý nahrádza elektrický ohrev TÚV počas 7 až 9 mesiacov v roku. Energetický zisk štandardného kolektora je 700 až 930 kWh ročne.  

Investícia 73 000 Sk vrátane DPH
Energetický zisk štand. kolektora 800 kWh
Ročná produkcia energie 2 x 800 kWh
Cena elektriny v r. 2005 * 3,98 Sk/kWh
Ročná úspora 2 x 800 kWh x 3,98 Sk = 6 368 Sk / rok
Jednoduchá doba návratnosti 73 000 / 6 368 = 11,46 roka
Životnosť systému 25 až 30 rokov

 * cena je vrátane DPH, predstavuje priemer z roku 2005 vypočítaný z taríf: D2 Západoslovenskej energetiky (3,85 Sk/kWh), D2 Stredoslovenskej energetiky (4,28 Sk/kWh) a Štandard maxi Východoslovenskej energetiky (3,81 Sk/kWh).

Je vysoko nepravdepodobné, že ceny elektriny už nebudú v najbližších rokoch rásť, preto sa doba návratnosti bude skracovať a určite nebude dlhšia ako 10 rokov. Väčšina certifikovaných systémov má dobu životnosti 25 až 30 rokov, preto po uplynutí 10 rokov od namontovania pripravuje solárny systém úžitkovú vodu takmer úplne zadarmo ešte 15 až 20 rokov. Jediné náklady na jeho prevádzku predstavuje zanedbateľná údržba a napájanie čerpadla, ktorého príkon v závislosti od výrobcu a systému sa pohybuje od 45 W do 90 W, celý systém teda nespotrebuje viac elektriny ako bežná žiarovka.