Náš dom si na seba zarobí

schucopr7.jpg
19.júna NRSR schálila zákon o podpore obnoviteľných zdrojov energie, čím vlastne otvorila cestu na realizácie fotovoltaických elektrární u nás.

Môže sa strecha každého rodinného domu zmeniť na malú elektráreň?  Ako je možné dodávať elektrickú energiu zo strechy môjho domu do siete? Čo preto musí urobiť majiteľ domu? Najjednoduchším riešením je obrátiť sa v tomto prípade na dodávateľsko-montážnu firmu ktorá je schopná Vám zabezpečiť realizáciu Vašej elektrárne na klúč. To znamená postup od podania  žiadosti  o pripojenie do siete, spracovanie potrebnej projektovej dokumentácie, samotnej montáže systému a nakoniec za asistencie rozvodných závodov pripojiť zariadenie do siete.

schucopr4.jpg
Žiadosť sa podáva na rozvodné závody podľa lokality realizácie. Správne vyplnenie žiadosti a dodanie potrebných príloch je dosť zložité, preto je potrebné prenechať to odborníkom. Po schválení realizácie samotná montáž je otázkou 1-2 dní. Fotovoltaické moduly môžu byť súčasťou každej strechy podobne ako slnečné kolektory na ohrev vody ktoré sú už u nás známe. Dokonca moduly môžu byť náhradou za strešnú krytinu, čo je vhodným riešením pri novostavbách. Na streche je to podobné, rozdiel je ale v ďalších komponentoch. Namiesto potrubia zo strechy do kotolne stačia káble, objemný zásobník teplej vody nepotrebujeme vôbec, namiesto solárnej stanice máme menič napojený na vonkajšiu rozvodnú sieť. Menič má za úlohu transformovať jednosmerný prúd vyrábaný v moduloch na striedavý s parametrami siete. Po montáži je  potrebná technická kolaudácia, pri ktorej sa vyskúša kompaktibilita zariadenia so sieťou. Potom  nasleduje podpísanie zmluvy medzi majiteľom zariadenia a dodávateľom elektrickej energie o nákupe energie vyrobenej fotovoltaickou elektrárňou. Posledným krokom je montáž elektromera ktorý bude merať koľko ste dodali do siete elektrickej energie. Potom sa majiteľ domu stáva aj majiteľom elektrárne. Od dodávateľa elektrickej energie dostáva každý mesiac nielen faktúru za spotrebovanú energiu, ale platbu za elektrickú energiu ktorú jeho zariadenie do siete dodalo. Pretože elektrická energie vyrobená fotovoltaickým systémom je dotovaná, kWh energie dodaná do siete sa stojí 0,448 €.

schucopr5.jpg
Fotovoltaický systém s výkonom 2 kW vyrobí v priemere 2 220 kWh elektrickej energie, čo znamená že do rodinného rozpočtu prinesie približne 1000 € za rok.

Nevýhodou fotovoltaického systému je stále ešte pomerne vysoká cena, spomínaný fotovoltaický systém s výkonom 2 kW stojí okolo 10 500 €. Na druhej strane s rastúcim počtom fotovoltaických elektrární vo svete klesá aj cena takéhoto zariadenia. Životnosť systému je minimálne 25 rokov, čo znamená pre investora trvalý príjem v dlhodobom horizonte. Niektorí investori preto uvažujú o vlastnej elektrárni ako o spôsobe dodatočného dôchodkového zabezpečenia. Aj keď výkupná cena je teraz garantovaná štátom len na 15 rokov, zariadenie bude v prevádzke aj po tejto dobe. Predpokladá sa že potom bude trhová cena elektrickej vyššia ako dnes, takže príjem pre majiteľa elektrárne bude určite zabezpečený. Fotovoltaická elektráreň môže byť tiež vhodnou investíciou pri obnove bytových domov, kde pri rekonštrukcii strechy sa táto môže pokryť modulmi na výrobu elekktrickej energie. Spoločenstvo vlastníkov bytov potom môže počítať so zaujímavým každoročným príjmom do svojho fondu.

Igor Belovič, Schüco International KG
www.schueco.sk
ibelovic@schueco.sk