Koncepty a typy vzduchotechniky pre rozľahlé priestory.

Továrne, sklady, hypermarkety a ďalšie rozľahlé priestory sú pre systémy HVAC veľkou výzvou. Ktorý z konceptov a systémov si vybrať?

Existujú dva rôzne dôvody, prečo rozľahlé vnútorné priestory a haly predstavujú problémy z hľadiska technického zariadenia. Prvý dôvod je zrejmý: priestory sú veľké a tradičné systémy sú vytvorené pre menšie priestory. Druhý dôvod závisí na využití priestorov. Hypermarket má iné potreby ako sklad liečiv, výstavná hala má iné požadavky na ventiláciu ako sklad v papierenskej výrobe. Navyše, využitie budov sa neustále mení. Tam, kde sa dnes vyrábajú skrutky, sa zajtra môžu konať kultúrne podujatia. Výrobcovia vzduchotechnických zariadení sa snažia uspokojiť aj tieto nároky.

01.jpg

Obr. 1: Rozľahlé vnútorné priestory a haly predstavujú problémy z hľadiska optimálnej distribúcie vzduchu tepla či chladu

Počas plánovania je dôležité brať ohľad na hlavné rozdiely medzi rôznymi systémami. Existujú centrálne a decentrálne vzduchotechnické systémy. Pri centrálnej vzduchotechnickej jednotke je vzduch upravovaný jednou veľkou jednotkou a rozvádzaný do príslušných distribučných miest vzduchotechnickým potrubím. Pri decentralizovaných systémoch je v priestore rozmiestnených niekoľko samostatných jednotiek, ktoré sú vhodnejšie pre rozľahlé priestory a haly. Tie sú omnoho prispôsobivejšie než centrálne systémy. Rovnako tak ich prevádzkové náklady sú výrazne efektívnejšie, ako ukazujú odborné štúdie a porovnávacie výpočty. Zo začiatku boli decentralizované ventilačné systémy využívané hlavne v priemysle, dnes sú koncepcie tak pokročilé a prispôsobivé, že môžu byť využité v rozľahlých výstavných miestnostiach, supermarketech, výrobno-prevádzkových halách, logistických centrách a inde.

Dôvodom úspechu decentralizovaných systémov je ich maximálna výhodnosť použitia v prípade multifunkčných hál a skladov, napríklad v športových halách a telocvičniach, či jednopodlažných skladoch výšky minimálne 4 m a minimálnej rozlohe 100 m². V závislosti na veľkosti priestoru a špecifických požiadavkách na ventiláciu sú používané rôzne decentralizované jednotky, aby poskytli konkrétne riešenie špecifické pre danú časť haly.

Príklad z praxe: vzduch kontaminovaný olejovými látkami

Jedným z dôvodov širokého využitia decentralizovaných systémov je výborná prispôsobivosť jednotiek. Napríklad v priemyslových odvetviach môže nastať problém s kontamináciou vzduchu olejovými látkami. Normálny vzduchový filter je nedostatočný a jeho životnosť je príliš krátka. Kvôli nevhodnému prevedeniu môže olejová látka odkvapkávať na pracovisko alebo je odstraňovaná s odvádzaným vzduchom. Jednotka sa tým veľmi rýchlo znečisťuje. Vďaka novému koncepčnému prístupu výrobca zaisťuje riešenie. Vo ventilácii môžu byť použité špeciálne dvojité filtre. Odkryté časti jednotky sú chránené špeciálnym náterom a hmoty, náchylné na degradáciu (napr. tesnenia), sú nahradené materiálmi, ktoré olejové látky odpudzujú. A čo sa stane s olejovými látkami? Olejový kondenzát sa odfiltruje, separuje v jednotke a je odstránený olejovou a kondenzačnou výpusťou.

Rozptýlenie vzduchu bez prievanu a hluku

V každom priestore musia byť zabezpečené špecifické požadavky. Zákazník v záhradnom centre alebo v hypermarkete nebude nadšený z prievanu alebo hluku ventilácie, keď nakupuje. Vďaka špeciálnej zvukovej izolácii garantujú vzduchotechnické jednotky Hoval nízku hladinu hluku potrebnú práve v obchodných centrách. Ani prievan nie je žiadúci. Patentované výustky Air-Injector dokážu rozptyľovať vzduch rôznych teplôt bez toho, aby vyvolali prievan v nákupnej zóne. S vysokokvalitnými jednotkami, ktoré vyrába lichtenštajnská firma Hoval, môže byť prúdenie vzduchu pomocou ovládania lopatiek vúrivej výustky menené podľa potreby. V dôsledku toho zákazník zostáva dlhšie v príjemnom prostredí a viac nakupuje – a majiteľ obchodného centra je spokojný tiež.

02.png

Obr. 2: Vnútorný systém VZT jednotky TopVent vybavenej prestaviteľnou vírivou výustkou zaručuje dodávku vzduchu bez prievanu

Maximálna flexibilita a jednoduchosť inštalácie a údržby

Vo fáze návrhu musíme myslieť aj na typ a dĺžku inštalácie a údržby. Narušenie výrobného procesu alebo rušenie v obchodnom centre nie sú prípustné. Preto je inteligentnou voľbou strešná decentralizovaná jednotka. Ponúka totiž niekoľko výhod. Vzhľadom k tomu, že inštalácia prebieha zo strechy, nie je potrebné zasahovať do vnútorných priestorov. Inštalácia prebieha rýchlo a jednoducho. Obvykle sa inštaluje niekoľko jednotiek v rámci jednej haly. Vďaka decentralizácii môžu byť filtre vymenené v každej jednotke počas niekoľkých minúť a to bez narušenia pracovnej doby. Nie je ani nutné vypínať celý systém. Počas fungovania prevádzky zariadení je zaručená maximálna flexibilita: do každého jedného určitého priestoru sa dodáva jedna jednotka, takže vo vnútri tohoto rozľahlého priestoru môžeme zabezpečiť všetky požiadavky, ako je prevádzkový režim (čerstvý vzduch/cirkulácia), teplota miestnosti a pracovná doba (jedno-, dvoj-, trojsmenná prevádzka). Vďaka princípu zónového riešenia sa vyhnete kontaminácii jednej zóny v hale druhou. Pre veľké a nákladné investície môžete použiť postupnú investíciu.

Krátkodobá návratnosť investície vďaka nízkym prevádzkovým nákladom

Na rozdiel od centrálnych jednotiek, decentralizované systémy bežne fungujú bez prívodného a odvodného potrubia. Nejde iba o jednoduchší dizajn, ale aj o prácu žeriavov alebo inštaláciu nových strojov pri uvedení do prevádzky. Výrazne tak klesajú náklady na inštaláciu. V dnešnej dobe je inštalácia jednoduchá vďaka jednotkám s vopred zapojenou kabelážou. Rovnako tak výustky veľmi efektívne dodávajú vzduch, umožňujú nižší prietok vzduchu, čo znamená nižšie náklady.

Väčšina úspor sa však uskutočňuje na základe nižších prevádzkových nákladov. Náklady na stavbu budovy vo vzťahu k jej životnému cyklu sú len 30 %. Zvyšných 70 % sa týka užívateľa budovy. Aj pre vzduchotechnické zariadenia existujú podobné kalkulácie prevádzkových nákladov. Investícia do technológie chladenia, vykurovania a vetrania bežného hypermarketu sa štandardne splatí po dvoch rokoch. Od tejto doby prevádzkové náklady navyšujú zisky investorovi.

Dôvod tejto jednoduchej kalkulácie je veľmi jednoduchý a nazýva sa rekuperácia tepla. Teplý extrahovaný vzduch odovzdáva väčšinu svojej tepelnej energie chladnejšiemu privádzanému vzduchu cez doskový alebo rotačný výmenník tepla. Systém funguje automaticky, aby zaistil minimum využitia energie, ale bol v rovnakej chvíli ľahko ovládateľný.

Obr. 3: Vetracie jednotky so zabudovanou rekuperáciu tepla znižujú prevádzkové náklady

Inteligentné vzduchotechnické jednotky znamenajú jednoduché riešenie

Či už ide o výstavnú halu, športové centrum, nákupné centrum, priemyselné budovy alebo sklady, vďaka decentralizovanému systému môžu byť splnené rôzne požadavky. Prispôsobivosť jednotiek a ich kvalita zaručujú majiteľovi budovy i manažérovi dlhodobé, cenovo výhodné a efektívne riešenie. Koncepty sú dobre prijímané nielen konzultantami a architektami, ale aj priamo samotnými výrobcami. Vďaka technickej odbornosti a inovácii sa dostali na trh vysokoprispôsobivé produkty, ktoré prinášajú jednoduché riešenia pre nás všetkých.

Prajete si konzultovať konkrétne riešenia na mieru? Vyplniť dopytový formulár tu http://www.hoval.sk/servis/kontaktform

Hoval SK spol. s r. o.
Krivá 23, 040 01 Košice
www.hoval.sk
hoval@hoval.sk