Komu sa oplatia slnečné kolektory

Oplatia sa takmer každému majiteľovi rodinného domu. Národná rada SR prijala dňa 1.6.2011 zákon, ktorým potvrdila výšku štátnej  dotácie  na pôvodnej úrovni 200 €/m2 inštalovanej  absorbčnej plochy kolektorov, max. však do 8 m2.

Najväčší slovenský výrobca  slnečných kolektorov spoločnosť THERMO/SOLAR zo Žiaru nad Hronom ponúka  na prípravu teplej vody cenovo a výkonovo optimalizované solárne zostavy. Spolu so štátnou dotáciou a cenovým zvýhodnením výrobcu s dvomi kolektormi a s 200 litrovým zásobníkom za 2324 €. Tieto sú určené pre rodinný dom s 2-3 osobami. Pre väčšie 4 – 5 členné rodiny sú vhodné solárne zostavy s tromi kolektormi  a 300 litrovým zásobníkom v cene 2846 €. Takéto solárne zostavy ušetria majiteľovi cca 60 až 70 % z ročnej spotreby energie na prípravu teplej vody.

Cena je konečná včítane  montáže za predpokladu, že dĺžka spojovacích potrubí nepresiahne 30 m a montáž nie je spojená s dodatočnými stavebnými úpravami domu. Odbornú inštaláciu solárneho zariadenia zrealizujú spoločnosťou THERMO/SOLAR  vyškolené  a certifikované montážne organizácie.

Pri solárnej podpore vykurovania je už nevyhnutné zhotoviť projekt, ktorý zohľadní tepelné straty budovy a typ vykurovacieho systému. Ak sú v budove vysoké straty tepla, tak solárna  podpora vykurovania nie je ekonomicky  výhodná a budovu treba najskôr zatepliť.  Efektívnosť solárnej podpory vykurovania  výrazne zvýšia nízkoteplotné vykurovacie systémy (podlahové, stenové). Pre kolektory ideálny je ohrev bazéna v ktorom sa zúžitkujú letné prebytky  solárneho tepla a zároveň sa spríjemní a predĺži kúpacia sezóna.

Dotáciu na kolektory  môžu získať aj majitelia bytov vo výške 100 €/m2 inštalovanej absorbčnej plochy kolektorov, najviac však do 3 m2 na každý byt v bytovom dome.  Vzhľadom na to, že merné investičné náklady s rastúcou veľkosťou solárneho zariadenia  klesajú, je zaujímavá aj táto možnosť, ako znížiť svoje platby za teplo.

Rastúca  spotreba a limitované zásoby fosílnych palív urýchľujú zvyšovanie cien všetkých dostupných energií.

Investícia do kvalitného solárneho zariadenia je jeden z najistejších  spôsobov zhodnotenia vašich peňazí, ktoré môžu veľmi rýchlo stratiť na hodnote. 

Dôležitá je však kvalita, hlavne dlhovekosť solárneho zariadenia.

Spoločnosť THERMO/SOLAR Žiar je jedným z mála svetových výrobcov, ktorí sa môžu pochváliť v praxi overenou viac ako 30- ročnou životnosťou slnečných kolektorov. 

Ľahko sa dá spočítať, že na Slovensku najčastejšie inštalovaný 3-kolektorový systém na prípravu teplej vody, sa iba pri 3 %-nom každoročnom  zvýšení cien energií a 30 ročnom využívaní svojmu majiteľovi zaplatí takmer 5-krát. Pri 6 %-nom ročnom zvyšovaní cien energií , čo nie je v budúcnosti nepravdepodobné, sa solárny systém zaplatí viac ako 8-krát. Počiatočná investícia, s využitím existujúcej štátnej dotácie  vo výške 2846 €, tak svojmu majiteľovi v prvom prípade ušetrí 14 tisíc € a v druhom až 23 tisíc €.

Tel.: 045/601 6080 - 84
obchod@thermosolar.sk
www.thermosolar.sk