Kompetencie stavebných inžinierov verzus oprávnenia architektov má riešiť novela zákona.

Okliešteniu kompetencií autorizovaných inžinierov legislatívou z dielne Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja (MDVRR) SR chce zabrániť Slovenská komora stavebných inžinierov (SKSI). K návrhu novely zákona o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch, ktorá je v medzirezortnom pripomienkovom konaní, preto zorganizovala hromadnú pripomienku verejnosti. Túto už podporilo viac ako 1300 ľudí.

Autorizovaní inžinieri môžu svoju profesiu vykonávať na základe potrebného vzdelania, praxe a autorizačnej skúšky. Komora pripomienkou bojuje za zachovanie ich práv a povinností. "Podľa aktuálneho návrhu sú kompetencie autorizovaných inžinierov prenechané architektom, čo v praxi znamená, že architekt bude môcť opečiatkovať aj projektovú dokumentáciu pre plyn, elektrinu a statiku," priblížila pre TASR hovorkyňa SKSI Viktória Čapčíková.


Zachovanie doterajších kompetencií autorizovaných inžinierov odôvodňuje komora kvalitou a bezpečnosťou stavieb na Slovensku. "Chceme dosiahnuť, aby odbornú robotu robili na to určení odborníci s primeranými kvalifikačnými predpokladmi," vysvetlila Čapčíková. Jednotlivé profesie stavebných inžinierov ich stavovská organizácia navrhuje rozdeliť do špecifických odborných kategórií.

Predseda SKSI Vladimír Benko upozornil, že súčasný návrh novely nebude mať dosah iba na autorizovaných stavebných inžinierov, ktorých je dnes na Slovensku približne 5100, ale aj na absolventov najmenej 16 fakúlt technických univerzít. Tí budú podľa neho vo svojej profesii obmedzovaní v kompetenciách. "Bude ovplyvnené ich pozitívne uplatnenie sa na trhu práce nielen na Slovensku, ale aj v Európskej únii. Hromadnou pripomienkou obhajujeme kompetencie autorizovaných inžinierov a budúcich generácií absolventov technických fakúlt." 

Komora dosahuje doposiaľ úspechy v presadzovaní základných požiadaviek s cieľom, aby odborné projektové a inžinierske činnosti vykonávali odborníci - autorizovaní inžinieri, a to konkrétne:

  • vypracovanie projektovej dokumentácie všetkých stupňov autorizovanými osobami - od územného konania až po kolaudáciu, vrátane niektorých jednoduchých stavieb (budov na bývanie so zastavanou plochou nad 120 m2 alebo s rozponom väčším ako 6 m),
  • autorizovaní inžinieri s príslušnou odbornosťou musia byť povinne prizývaní na vypracovanie časti projektu v rozsahu svojho oprávnenia,
  • zavedenie kontrolných mechanizmov pre kvalitu projektov (audítor statiky) a zhotovovanie stavieb (nezávislý stavebno technický dozor)


Pod hromadnú pripomienku stavebných inžinierov sa už podpísalo vyše 1300 občanov. Na to, aby sa ňou zaoberal rezort výstavby, ich stačí 500. "Svedčí to o povedomí ľudí, ktorí si uvedomujú, že práve autorizovaní stavební inžinieri stavajú bezpečné a funkčné prostredie okolo nich," uzavrel Benko. Zároveň ocenil, že ministerstvo iniciovalo otvorenie ďalších rokovaní s komorou.

lb/e-filip

Zdroj: TASR, SKSI