Kodaň: Zateplením sa dá ušetriť 20% svetovej spotreby energie

Počas stretnutia COP 15 v Kodani, na ktorom sa rokuje o znížení emisií skleníkových plynov a ochrane klímy, sa diskutuje aj o konkrétnych krokoch v praxi. Príkladom je zvyšovanie energetickej efektívnosti budov, keďže tie spotrebujú 40 % svetovej energie. Podľa výkonného riaditeľa spoločnosti Knauf Insulation je možné toto číslo pomocou zatepľovania znížiť o polovicu. Uvedomuje si to aj EÚ, ktorej nová legislatíva prikazuje budovám postaveným po roku 2020 nulovú spotrebu energie.

Máme efektívne riešenie, treba konať

Počas Konferencie OSN o klimatických zmenách sa na sprievodnom podujatí iniciatívy Responding to Climate Change (Reagujeme na klimatické zmeny), hovorilo najmä o trvalo udržateľných budovách. Tie podľa účastníkov zohrávajú významnú úlohu v boji proti klimatickým zmenám, a to vzhľadom na skutočnosť, že 40 % svetovej energie sa spotrebuje práve v budovách. Zníženie spotreby tejto energie o polovicu by prinieslo vlastníkom domov a bytov i celej spoločnosti obrovské úspory v oblasti nákladov. Len zateplením budov by sa ušetrilo až 20% celosvetovej spotreby energie.

Tony Robson, výkonný riaditeľ spoločnosti Knauf Insulation, predovšetkým zdôraznil, že „každé euro, ktoré sa investuje do izolácie budov nám môže počas životnosti tohto opatrenia priniesť späť až 11 eur.“ Ďalej uviedol: „keďže milióny budov nemajú žiadnu alebo len veľmi obmedzenú izoláciu, je čas, aby sme začali konať.“

Legislatíva je pripravená, treba byť opatrný

Kľúčovú úlohu, ktorú musia budovy zohrávať v boji proti klimatickým zmenám si uvedomuje aj EÚ. Únia totiž nedávno prijala nový zákon o energetickej efektívnosti budov, na základe ktorého budú musieť mať všetky nové budovy postavené v Európe po roku 2020 takmer nulovú spotrebu energie. Je pravdepodobné, že po konferencii v Kodani sa takéto zákony budú považovať za potrebné aj ďaleko za hranicami EÚ.

A hoci by tento trend bol dobrou správou pre problematiku klimatických zmien, energetickú bezpečnosť, hospodárstvo a tvorbu pracovných miest, Tony Robson zo spoločnosti Knauf Insulation upozorňuje aj na súvisiace nebezpečenstvá: „Je nevyhnutné, aby sme zabezpečili dostupnosť adekvátneho financovania, ktorým podporíme vlastníkov budov v prijímaní týchto opatrení. Zároveň by sme mali zaškoliť stavebný reťazec, a to predovšetkým stavbárov a architektov. Nezabezpečenie adekvátnych školení či financií môže byť hlavným dôvodom zlyhania celého boja proti klimatickým zmenám.”

Významnú rolu v snahách o vyššiu energetickú efektívnosť budov zohrá používanie stavebných materiálov, ktoré majú minimálny vplyv na životné prostredie. Napríklad spoločnosť Knauf Insulation prišla nedávno na trh s minerálnou vlnou, vyrobenou pomocou unikátnej technológie ECOSE®. Takáto minerálna vlna má v maximálnej miere znížený vplyv na životné prostredie, pri jej výrobe sa tvorí minimum emisií a ropné produkty a chemikálie v jej spojive nahrádzajú rýchlo obnoviteľné biologické materiály.

Pre viac informácií kontaktujte:
SEESAME Communication Experts 
Richard Menczer
Senior Consultant
menczer@seesame.com
Tel: +421 2 4342 2978
Fax: +4212 4333 0003
Mobile: + 421 907 726 212

Knauf Insulation
Martina Pisoňová
Marketing Manager
martina.pisonova@knaufinsulation.com
Tel: +421 45 6833 592
Fax: +421 45 6833 591
Mobile: +421 917 816 243