Hoval – najmodernejšie technológie v oblasti vykurovania, vetrania a chladenia

O tom, akým spôsobom funguje Lichtenštajnská spoločnosť Hoval dodávajúca najmodernejšie technológie v oblasti vzduchotechniky a vykurovania, ale aj o tom, aké sú súčasné výzvy a trendy hovoril Peter Gerner, výkonný riaditeľ spoločnosti Hoval Group.

Spoločnosť Hoval je vnímaná ako dodávateľ špičkových technológií založených na vývoji v oblasti vykurovania, vetrania a chladenia. Ako ťažké je udržať prísne požiadavky v dnešnom ekonomickom prostredí?

Peter Gerner: Vďaka šírke nášho sortimentu je samozrejme náročné zostať o krok napred z hľadiska technológie. V posledných rokoch sme ukázali, ako ďaleko sme sa technologicky dostali a akou cestou chceme pokračovať. Chceme ponúknuť našim zákazníkom pridanú hodnotu nie len po dobu životnosti našich produktov. Ako náhle sa ocitnete v úlohe dodávateľa špičkových technológií, už to nie je iba o jednotlivých výrobkoch. Vytvárame pridanú hodnotu hlavne prostredníctvom inteligentných systémových riešení. K tomu sa viaže aj inteligentná regulácia a diaľková správa – oblasť, do ktorej sme v posledných rokoch investovali obrovské sumy. Vyvinuli sme platformu, ktorá nám v budúcnosti otvorí mnoho možností. Okrem inteligentného vývoja je nutná i vysoká úroveň odborných poradenských znalostí. Náš tím je schopný riešiť aj tie najzložitejšie problémy. To, že sa nachádzame v tak dobrej pozícii, nie je jen vďaka nášmu odbornému a kompletnému servisu. Podľa môjho názoru všetky tieto komponenty sú to, čo oddeľuje dodávateľa špičkového sortimentu od dodávateľov v nižšom cenovom segmentu.

Vykurovací alebo vzduchotechnický systém je tiež dlhodobou investíciou, však?

Peter Gerner: Kupujúci chcú kvalitu a istotu, čo sú typické švajčiarske hodnoty, ale tiež spôsob, akým riadime naše podnikanie. Domnievame sa, že švajčiarsky zákazníci chcú produkt, ktorý ponúka pridanú hodnotu bez ohľadu na cenu.

Je prekonávanie nepriaznivých ekonomických situácií jednoduchšie pre rodinné firmy?

Peter Gerner: Myslím, že tomu tak je, pretože rodinné firmy usilujú o dlhodobý úspech. Takže na rozdiel od korporátnych spoločností, my nie sme tak zameraní na krátkodobé zisky. Hoval má napríklad podiel vlastného kapitálu väčší ako 50 percent, čo nám umožňuje zamerať sa na nové horizonty. Naša spoločnosť sa snaží dosiahnuť dlhodobý a udržateľný úspech.

Myslíte si, že s takým prístupom je možné v tejto dobe obstáť?

Peter Gerner: Rozhodne. Zoberte si prezidenta správnej rady spoločnosti Hoval, Petera Fricka, ako príklad: pôsobí vo firme už viac než 50 rokov a je zrejmé, že jej pomohol prekonať nejedno obdobie ekonomickej nestability. Je tiež skvelé, že mnohí členovia tímu sú vo firme zamestnaní po dlhú dobu. Ja sám som v Hovale už takmer 20 rokov. Na základe toho si teda myslím, že krátkodobý prístup nie je tým správnym spôsobom, ako ísť dopredu.

Takže zamestnanci tiež robia v ťažkom období maximum pre zamestnávateľa, pretože vedia, že spoločnosť ich nenechá napospas osudu?

Peter Gerner: Áno, to je veľmi dôležitý bod. Stále hovorím, že sme skvelá veľká rodina, na rozdiel od veľkých korporácií. A myslím, že je to naozaj dôležité. Hodnoty našej spoločnosti sú nesmierne dôležité. Preto ako spoločnosť od našich zamestnancov vyžadujeme veľmi veľa. Na druhej strane, máme veľmi otvorený a spravodlivý spôsob komunikácie a jednania so zamestnancami. V takom kontexte je tento prístup kľúčový. V duchu našej firemnej kultúry hovoríme so zamestnancami a tým nachádzame spoločné riešenia.

02.jpg

Obr. č. 1: Kvalitný tím spoločnosti Hoval je základom prospešne fungujúcej firmy

Centrála Hovalu je v Lichtenštajnsku. Môže firma vyrábať tovar v Európe a pritom zostať konkurencieschopná?

Peter Gerner: Podmienky sa veľmi líšia v rámci európskych krajín. Napríklad Hoval prevádzkuje už viac ako 10 rokov vlastný výrobný závod v Istebnom na Slovensku, v Rakúsku vyrábame tepelné čerpadlá, zároveň vyrábame tovar v Nemecku a Spojenom kráľovstve. Okrem toho máme výrobný závod v Číne, do ktorého momentálne investujeme nemalé sumy a chystáme sa tým na miestnu expanziu. Tento čínsky závod bude zásobovať výhradne ázijský trh. Neplánujeme vyrábať v Číne produkty pre európsky trh. Ale späť k Lichtenštajnsku. Naše rozhodnutie vybudovať výrobný závod na Slovensku v tej dobe nemalo nič spoločné s menovým tlakom. Kľúčovou motiváciou bola samozrejme cenová výhoda, spolu s faktom, že sme bojovali s nedostatkom kvalifikovaného personálu pre ručné zváranie. Rovnako sme sa zámerne rozhodli pre výrobu tovaru v Lichtenštajnsku, avšak za použitia vysokého stupňa automatizácie. Tieto automatizované procesy, v kombinácii s motivovanou, na kvalitu orientovanou a flexibilnou pracovnou silou, nám umožňujú zostať konkurencieschopnými aj v hlavnom meste Lichtenštajnska, Vadúze.

Hoval má pobočky po celom svete. V ktorých krajinách dopyt stúpa a v ktorých klesá?

Peter Gerner: Obecne sa dá povedať, že stavebníctvo v európskych krajinách ako je Taliansko a Veľká Británia sa v posledných rokoch stretávalo s ťažkosťami. Vo Švajčiarsku bola situácia naopak veľmi dobrá, aj keď sa teraz zdá, že do určitej miery tam dochádza k ľahkému oslabeniu. Predpokladáme, že v nadchádzajúcich rokoch sa celkový dopyt v Európe zvýši, pričom väčšina z tohto rastu bude z Nemecka. Rovnako sme zaznamenali zvyšujúci sa dopyt ako vo východnej Európe, tak v Číne. Hlavne u poslednej menovanej krajiny je trhový potenciál neuveriteľne obrovský, a to i navzdory obavám z pomalého rastu. Okrom toho v nasledujúcich rokoch očakávame rast ceny zemného plynu. To bude znamenať, že inovatívne riešenia, ako je naše kondenzačná technológia, bude hrať väčšiu úlohu, čo je pre nás zaujímavou vyhliadkou.

Čína je obecne spájaná s lacnejšími produktmi. Nebude teda pre Hoval náročné uspieť tam?

Peter Gerner: Musíte si uvedomiť, že v Číne môže malá medzera na trhu znamenať obrovské množstvo zákazníkov. Nemôžeme očakávať, že budeme zásobovať celý trh, ale určite je tu pre nás množstvo príležitostí. Neponúkame na čínskom trhu malé kotle, ale skôr využívame naše odborné znalosti v rozsiahlych systémoch. Je tam viac priestoru pre účinnosť ako v menších výkonových radách. Ďalej existujú i medzinárodne situovaní zákazníci, ktorí si cenia používanie medzinárodného a čiastočne importovaného výrobku. Naše čínska firma však podlieha rovnakým štandardom kvality, aké sú v Európe.

Vyskytli sa problémy pri zakladaní spoločnosti v Číne?

Peter Gerner: Hoval pôsobí v Číne už takmer 30 rokov. Manažér nášho švajčiarskeho vývozu Walter Tschanz strávil veľa času pracou vo vývoji a vyškolil veľa nových zamestnancov. Pred tým sme proste dovážali výrobky a spolupracovali s našimi partnermi. Už viac ako 10 rokov vyrábame produkty čiastočne na mieste a postupne sme rozšírili výrobu s čínskym personálom a čínskym generálnym riaditeľom. Situácia sa zatiaľ vyvíja pozitívna a očakávame, že to tak i zostane.

03.jpg

Obr. č. 2: výrobný závod spoločnosti Hoval, Vaduz, Lichtenštajnsko

Hoval má 16 pobočiek umiestnených po celom svete. Do akej miery tieto pobočky pracujú nezávisle?

Peter Gerner: Naše skupinové vedenie sa skladá z troch kľúčových osôb: Richard Senti ako vedúci financií, Fabian Frick ako vedúci závodu technológie chladenia so zameraním na trhy strednej a východnej Európy vrátane Francúzska, a ja som zodpovedný za technológie vykurovania a päť tzv. tradičných trhov, teda Švajčiarsko, Rakúsko, Nemecko, Taliansko a Spojené kráľovstvo. Skupinové vedenie koordinuje trhy, zatiaľ čo sa obchodní manažéri z jednotlivých krajín stretávajú každý šiesty týždeň vo Vaduze. Nič menej, naše postavenie na trhu je v týchto rôznych krajinách rozmanité. Vo Švajčiarsku, Rakúsku a do istej miery v Nemecku sa veľkou mierou podieľame na trhu s rezidenčnými a malými kotlami, zatiaľ čo v iných krajinách sme aktívny iba na trhu výrobkov s väčším výkonovým dosahom.

Je švajčiarsky trh i akýmsi testovacím trhom pre vstup do inej krajiny?

Peter Gerner: Švajčiarsky trh je pre nás veľmi dôležitým trhom. Okrem toho, že je naším najväčším a domácim trhom, Švajčiarsko je aj zdrojom mnohých inovácií. Napríklad, pokiaľ sa pozrieme 40 rokov naspäť, kedy boli vo Švajčiarsku použité prvé tepelné čerpadlá, v iných krajinách boli používané stále veľmi málo. Toto nám poskytlo bohatstvo nových skúseností, ktoré nám dobre poslúžili v iných krajinách. Ďalším, pre nás kľúčovým trhom, je Rakúsko, kde využitie biomasy zohráva dôležitú úlohu už veľa rokov.

V posledných rokoch Hoval prevzal radu firiem. Aké sú hlavné kritéria pre akvizície?

Peter Gerner: Obecne platí, že firmy sa musia zmestiť do našich cieľov, a buď prispievajú k našej rastovej stratégii, alebo ponúkajú značnú kapacitu pre synergiu. Okrem toho finančné ukazovatele pre takéto prevzatie musí mať ekonomický zmysel. Rovnako si myslíme, že záleží na kultúrnom postoji; hodnoty preberanej spoločnosti nesmú byť v rozpore s našou firemnou kultúrou. A toto nie je vždy jasné na prvý pohľad, mnoho fúzií skončí pri tejto prekážke.

Ako spoznáte, či sa ich kultúra zhoduje s vašou?

Peter Gerner: Akvizícia je proces. Môžete zistiť, čo spoločnosť motivuje, tým, že s nimi spoločne diskutujete. V Hovale máme špeciálnu firemnú kultúru, ktorá predstavuje jednu z našich základných hodnôt. Pokiaľ sa firma javí chladnou a anonymnou, bude pre ňu pravdepodobne zložité integrovať sa do našej rodinne-orientovanej kultúry.

Hoval sa pýši referenciami, ako sú Buckinghamský palác, Apoštolský palác vo Vatikáne a najvyššia budova sveta Burj Khalifa. Ako ste získali projekty tohto typu?

Peter Gerner: Je treba povedať, že sa jedná o najväčšiu poctu, akú spoločnosť môže dostať. V týchto projektoch do seba musí všetko dokonale zapadnúť. Cena je iste dôležitým faktorom, ale je nevyhnutné mať 100% sebadôveru, tých najlepších poradcov, špičkový servis a produkt, na ktorý sa môžete osobne spoľahnúť. Máme zoznam renomovaných referencií z celého sveta, na to sme pyšní a to je najlepšia ukážka nášho know-how.

01.jpg

Obr. č. 3: Buckinghamský palác

S týmito referenciami je asi ťažké udržať skromnosť, že?

Peter Gerner: Obecne povedané, trocha skromnosti má veľkú váhu, a rovnako sa odráža v našom spôsobe uvažovania tu v Alpách.

Máte nejaký návod, ako takéto špičkové referencie získať?

Peter Gerner: Výborným príkladom je britská pobočka našej firmy, Hoval Limited, ktorá má podstatný podiel na trhu s vysokým výkonovým rozsahom a ktorá je na prvom mieste, čo sa týka oblasti poradenstva. Keď sa vyskytne náročný projekt, je pravdepodobné, že spoločnosť vybratá pre túto zákazku bude kontaktovať nás ako prvého dodávateľa. Spoločnosť Hoval má zastúpenie v Spojenom kráľovstve od roku 1960 a počas tejto dlhej doby si vybudovala impozantnú povesť. Tiež si myslíme, že je správne, že Hoval pôsobí ako miestna spoločnosť v každej krajine, v ktorej sa prezentuje. Napríklad vo Veľkej Británii je Hoval britskou firmou a ako taká je vnímaná. To je dôvod, vďaka ktorému sme získali oprávnenie poskytovať tovar a služby kráľovskému dvoru, vydávané iba raz pre každé priemyslové odvetvie. Taktiež sme boli poverení inštaláciou systému vykurovania na štadióne vo Wembley – i táto zákazka zabezpečuje vysokú prestíž na britskom trhu.

Spomínal ste technologické inovácie, ktorým sa kontinuálne venujete. Máte interný vývojársky tím, ktorý na inováciách sústavne pracuje?

Peter Gerner: V posledných rokoch sme investovali množstvo času a peňazí do oblasti regulačných systémov, vzdialenej správy a diaľkového ovládania vykurovania či chladenia. Pred niekoľkými rokmi sme sa rozhodli zvýšiť naše schopnosti v tejto oblasti a čiastky z nášho pohľadu, ktoré sme investovali za účelom vytvorenia platformy TopTronic E, boli obrovské. Vďaka tomu sme ale vyvinuli kompletnú radu riadiacich systémov pre diaľkové vykurovanie a chladenie, a to komplexne pomocou interného tímu. Samozrejme sme si tiež zabezpečili podporu externých partnerov, ale skutočný inteligentní vývoj prišiel priamo od nás z Hovalu.

Kde sa tieto systémy vyrábajú?

Peter Gerner: Výroba komponentov kontrolných systémov nespadá do našich odborných znalostí, tie sú zamerané viac na rozvoj hardwaru a softwaru. Napríklad v oblasti tepelných čerpadiel je potrebné vedieť veľké množstvo informácií. Musíte presne vedieť, ako sa tepelné čerpadlo chová, a to je ta technologická oblasť, kde nastupuje naše know-how. Pre platformu TopTronic E, čo je naša posledná novinka, na ktorú čoskoro nadviažeme ďalšou, máme kompletný systém vybavený zbernicou CAN. Tá spája všetky komponenty do siete. Rovnaký princíp riadenia je možné nájsť v podstate vo všetkých zdrojoch tepla. Vymieňajú si údaje medzi sebou navzájom, okrem iného i prostredníctvom úložiska a sú pripravené na prevádzku on-line. Predpovede počasia sú tiež zaintegrované, čo zabezpečuje, že zdroj tepla môže reagovať na zmeny počasia v dostatočnom časovom predstihu. A to je veľmi dôležité hlavne z hľadiska ekonomiky a pohodlia užívateľov. Môžem iba poznamenať, že toto je iba začiatok procesu novej prichádzajúcej digitálnej budúcnosti.

Takže ani Hoval nie je výnimkou v modernom nástupe digitalizácie?

Peter Gerner: Keď vezmeme napríklad náš plynový alebo olejový kondenzačný kotol, účinnosť týchto produktov nemôže byť fakticky ďalej zvyšovaná. V najlepšom prípade, niektoré zlepšenia systému môžu byť prevedené ich lepšou kompaktnosťou či integráciou do systému, ale oblasť so skutočným potenciálom zostáva na poli informácií.

Využívanie fosílnych palív znáša stále väčšiu kritiku. Jak na to budete reagovať ako výrobca?

Peter Gerner: Hoval má veľmi širokú škálu výrobkov. Myslím, že na celom svete budete ťažko hľadať výrobcu, ktorý dosiahol taký vysoký podiel predaja zdrojov tepla využívajúcich alternatívne energie ako Hoval. Ale faktom je, že tieto zdroje sú drahšie než tie, ktoré používajú konvenčné fosílne palivá. A vzhľadom k súčasnej cene oleja nie je jednoduché udržiavať nákladovú efektívnosť. Bohužiaľ toto je trend, nad ktorým nemáme žiadnu kontrolu a súvisí s vnímaním zákazníkov a ich rozhodnutím o investícii do alternatívnych zdrojov energie.

Na politickej úrovni došlo hlavne v Nemecku a vo Švajčiarsku k určitému pokroku, týkajúceho sa energetických predpisov. Domnievam sa, že tieto iniciatívy budú znamenať sústredenejší trend smerom k alternatívnym zdrojom energie, deje sa tak v podstate i v rámci EU. Obávam sa však, že celková ochota ľudí k prechodu na tieto alternatívne riešenia sa skôr stráca. Väčšinou neexistuje povinnosť modernizácie a faktom je, že sa nejedná o najlacnejšie riešenie problému. To by mohlo mať negatívny dopad na oblasť renovácií. Z medzinárodného hľadiska to vyzerá, že sa technológia plynových kondenzačných kotlov podľa všetkého chystá ešte nejakú dobu dominovať. A čo bude ďalej nie je nič zďaleka isté. Počul som od nemeckých energetických firiem, že chcú do siete zaviesť vysoký podiel bioplynu, čo bude znamenať, že normálny plynový kotol bude opäť spĺňať nové predpisy v Nemecku. Využívanie ropy bude postupne klesať. Keď sa pozrieme na náklady v oblasti renovácií, je vidno, že ropa má stále svoje využitie, napríklad v kombinácii so solárnou energiou.

Nie je cena rovnako rozhodujúcim faktorom pre zákazníkov?

Peter Gerner: Hlavne s ohľadom na súčasnú cenu ropy, prevádzkovatelia nehnuteľností sa často v rámci rekonštrukcie uchyľujú k používaniu olejového vykurovacieho systému. Rekonštrukcie v tejto chvíli predstavujú 75 % všetkej našej činnosti. Je trochu naivné predpokladať, že všetci prejdú na alternatívne zdroje energie, ale som skutočne nadšený z toho, ako vývoj v tejto oblasti postupuje. Nakoniec sa ale musíme opýtať, či je lepšie, keď zákazník buď neurobí vôbec nič, alebo si inštaluje kondenzačný kotol v kombinácii so zostavou solárnych panelov.

Aké sú možnosti v oblasti výmenníkových staníc v sústavách CZT?

Peter Gerner: Pred siedmimi rokmi sme prijali strategické rozhodnutie vstúpiť do tejto oblasti. Diaľkové vykurovanie je projekt založený na priemysle a vyžaduje vysokú úroveň odborných znalostí. Boli sme schopní zhromaždiť množstvo skúseností a museli investovať množstvo peňazí týmto smerom k dosiahnutiu našej súčasnej pozície. Pre výrobu sme vytvorili spoločný podnik, a preto môžeme postaviť akýkoľvek typ výmenníkovej stanice. Na druhej strane, predaj diaľkového vykurovania je niečo úplne iné ako predaj kotlov; je to projektovo založený priemysel s úplne odlišnými požiadavkami. Som presvedčený, že s našou súčasnou ponukou produktov a služieb ako kľúčových komponentov budeme úspešní.

Vo vašej spoločnosti, kladiete veľký dôraz na inovácie. Aké novinky chystáte do budúcnosti?

Peter Gerner: Myslím, že inteligentné systémy sa stali novým trendom. Sú to inteligentné systémy, ktoré reagujú na počasie, ceny energií a individuálne požiadavky spôsobom, ktorý účinnejšie využíva zdroje. Tieto systémy zabezpečujú, že rôzne typy tepelných zdrojov sú schopné navzájom komunikovať. Takéto technológie sú pripravené na zvýšenie svojej dôležitosti. Myslím, že je to veľmi dôležité pre nás ako výrobcu ponúkať predovšetkým systémy, ktoré spĺňajú požiadavky investorov.

Viac na www.hoval.sk

*Interview Monika Schläppi

**Zdroj Redaktor 5/2016