Grant na elektromobilitu z EK

Bratislava 7. júla - Európska komisia (EK) odobrila projekt na podporu rozširovania infraštruktúry nabíjacích staníc v strednej a východnej Európe NEXT-E poskytnutím grantu vo výške 18,84 milióna eur.

V rámci projektu NEXT-E sa podľa informácií ZSE pozdĺž základnej transeurópskej dopravnej siete vybuduje 222 multištandardných rýchlonabíjacích staníc (50 kW) a 30 ultranabíjacích staníc (150 až 350 kW). Vytvorí sa tak infraštruktúra na plynulé nabíjanie elektromobilov medzi krajinami západnej Európy a krajinami Slovensko, Česká republika, Maďarsko, Slovinsko, Chorvátsko a Rumunsko. Na Slovensku sa v rámci projektu vybuduje 18 rýchlonabíjacích a 7 ultranabíjacích staníc.

Projekt NEXT-E je príkladom spolupráce štyroch popredných koncernov v oblasti elektroenergetického, ropného a plynárenského priemyslu a dvoch producentov automobilov. Zapojili sa spoločnosti skupiny E.ON (Západoslovenská energetika na Slovensku, český E.ON Czech Republic, maďarský E.ON Hungary, rumunský E.ON Romania), spoločnosti skupiny MOL (zastúpené pobočkami vo všetkých šiestich zúčastnených krajinách), Hrvatska elektroprivreda v Chorvátsku, PETROL (v Slovinsku a Chorvátsku) a automobilky Nissan a BMW.

02.jpg

Západoslovenská energetika bude pôsobiť v rámci projektu ako koordinátor. "Jednou z bariér pre rozvoj elektromobility, je slabá infraštruktúra. Verím, že tento projekt výrazne prispeje k odstráneniu tejto bariéry, pretože prepojí krajiny naprieč celou Európou," uviedol predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZSE Jochen Kley.

Cieľom projektu je vybudovanie siete nabíjacích staníc tak, aby boli európske krajiny navzájom prepojené. Jednotlivé spoločnosti, ktoré sú do projektu zapojené, budú podporovať národné plány pre rozvoj elektromobility a tvoriť stratégiu jej rozširovania v medzinárodnom kontexte. Súčasťou projektu je príprava stratégie a následný pilotný projekt. Aktivity sa začnú realizovať v tomto roku, nabíjacie stanice by mali byť vybudované do konca roka 2020.

Grant bude udelený v rámci CEF (finančného mechanizmu na podporu infraštruktúrnych sietí). EK navrhuje investovať 2,7 miliardy eur do 152 kľúčových projektov, ktoré podporujú konkurenčnú, čistú a prepojenú mobilitu v Európe.

lb/eFilip
zdroj: TASR