Európski spotrebitelia preferujú solárnu tepelnú energiu, pred plynom a vykurovacími olejmi

Podľa posledných štatistických zisťovaní trh s tepelnými slnečnými kolektormi v Európe narástol v roku 2005 o 26%

Európski spotrebitelia preferujú solárnu tepelnú energiu, pred plynom a vykurovacími olejmi

Brusel, 27 Jún 2006. Vplyvom vysokých cien vykurovacích olejov a plynu si spotrebitelia čoraz častejšie vyberajú pre prípravu teplej vody a vykurovanie solárne tepelné systémy. V roku 2005 bolo v Európe namontovaných takmer 1.400 MW solárnej tepelnej kapacity (2 mil. m2 plochy kolektorov) – čo je o 26% viac, ako v predchádzajúcom roku. Novo inštalované kapacity sa viac ako zdvojnásobili napr. vo Francúzsku, kde bolo v roku 2005 vybudovaných 85 MW.

Uwe Brechlin, generálny sekretár Európskej federácie výrobcov tepelných solárnych kolektorov (ESTIF) vyjadril s týmto vývojom v Európe spokojnosť - ” tradičné vedúce trhy – Nemecko, Rakúsko a Grécko – si v roku 2005 počínali veľmi dobre, ale zaznamenali sme veľký vývoj na niektorých vysoko-potenciálnych trhoch, ako napr. Francúzsko a Španielsko.” Celkový inštalovaný výkon na konci roku 2005 dosiahol v EU 25 (plus Švajčiarsko) 11.175 MW (15,9 mil. m2 kolektorovej plochy).

Na základe trendov vývoja možno predpokladať, že aj rok 2006 bude charakteristický vysokým rastom tohto trhu - 20%, alebo viac percent. Asociácia takisto víta aktivity vlád viacerých Európskych vlád smerujúce k vytvoreniu podporných mechanizmov pre rozšírenie solárnych systémov.

Španielsko v tomto úsilí ide ešte ďalej - uzákonilo povinnosť použitia solárnych tepelných systémov v takmer všetkých novo-postavených budovách. Týmto rozhodnutím vytvorilo stabilné rámcové podmienky na silný dlhodobý rast využívania solárnej tepelnej energie. Čo sa týka solárneho vykurovania a chladenia, ESTIF odporúča všetkým vládam podporiť získavanie tepelnej energie zo solárnych systémov a tým prispievať k minimalizovaniu používania tradičných fosílnych palív.

european_st_market_1990-2005-1.gif

european_st_market_shares_2005.gif

 

estif_logo.gif
Zdroj: ESTIF - European Solar Thermal Industry Federation
Renewable Energy House Bruxelles
e-mail: info@estif.org
Web: www.estif.org