Ekologické centrum Sluňákov - nízkoenergetická realizácia

 slunakov.jpg

Budova je riešená ako nízkoenergetická, tvorí ju zemný val s oknami orientovanými smerom na juh. Strecha je pochôdzna s výhľadom na celý areál vzdelávacieho strediska. Energetické úspory sú získané izoláciou všetkých stien a okien , v dome sa udržuje teplota bez vykurovania, iba núteným vetraním a rozvádzaním pomocou rekuperácie ohriateho alebo ochladeného vzduchu. Energia slnka je prijímaná pomocou orientácie presklenej steny na juh. Pred rekuperačnými jednotkami je možné vzduch s pomocou zemných výmenníkov umiestených v troch radoch vo vale predohriať v zime, alebo predchladiť v lete. Pokiaľ rekuperácia nestačí je možné vzduch vstupujúci do budovy ohriať s pomocou tepla, získaného zo slnečných kolektorov , alebo z kotla na drevené peletky. Slnečné kolektory o rozlohe 80 m2 sú používané na ohrev teplej vody.

Dažďová voda je zhromažďovaná a následne v samostatnom rozvode využívaná na splachovanie. Viac na www.slunakov.cz