Dotácie pravdepodobne až od roku 2015

Slovensko a Európska komisia podpísali Partnerskú dohodu. Túto informáciu potvrdila začiatkom augusta hovorkyňa vicepremiéra Ľubomíra Vážneho.
Zatiaľ ešte stále nie je jasné v akej výške a kedy sa dotácie na malé zdroje začnú poskytovať.

Všetko bude záležať od toho kedy Európska komisia schváli Operačný program Kvalita životného prostredia. Malo by sa tak udiať do konca tohto roka takže sa dá predpokladať začiatok čerpania dotácie pre malý zdroj až v roku 2015.

11.8.2014 bol na Portáli právnych predpisov zverejnený návrh “Štruktúry subjektov implementácie európskych štrukturálnych a investičných fondov na programové obdobie 2014 – 2020 a zabezpečenie administratívnych kapacít do roku 2016”.

Tento dokument vytvára rámce pre spustenie jednotlivých koordinačných autorít zodpovedných za administratívu čerpania jednotlivých operačných programov.

Za operačný program Kvalita životného prostredia (KŽP) je riadiaci orgán Ministerstvo životného prostredia SR a Sprostredkovateľský
orgán Ministerstvo vnútra SR spolu s Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou.

Týmto ďalším krokom sa posúvame k reálnej možnosti vyhlásenia výziev niekde na prelom septembra a októbra a teda čerpania na január 2015


- Podporu môže získať vlastník malého zdroja s výkonom do 10 kW.
- Majiteľ takéhoto zdroja sa nepovažuje za podnikateľa. Môže energiu vyrábať len pre vlastnú spotrebu, nemôže ju predávať.
- Podpora by sa mala pohybovať do výšky 1 500 eur. Napríklad fotovoltický systém s výkonom 3 kW stojí okolo 5 000 eur.

 

 

Zdroj: EnergiaWeb, Pluska.sk