Ceny za plyn majú klesnúť po zásahu ÚRSO

Bratislava, 6.5.2016

Dodávatelia plynu pre domácnosti nedokázali na vývoj na európskych trhoch s plynom reagovať a neponúkli slovenským domácnostiam nižšie ceny plynu.

Ešte začiatkom apríla Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) zdôrazňoval, že dodávatelia elektriny a plynu pre slovenské domácnosti dostávajú priestor ukázať, či a ako konkurenčná súťaž medzi nimi skutočne stláča cenu elektriny a plynu nadol. Ceny elektriny a plynu na európskom trhu totiž klesli na niekoľkoročné minimum.

Hovorca ÚRSO Igaz vtedy pripomenul, že v snahe informovať odberateľov o aktuálnych cenách komodít na svetových trhoch, ktoré tvoria približne polovicu nákladov na energiu, začal ÚRSO zverejňovať vývoj cien elektriny a plynu na burzách.

"Ak výrazne klesnú ceny komodít na svetovom trhu, chceme, aby sa takto vytváral väčší tlak na dodávateľov a svojim odberateľom ponúkli výhodnejšiu ponuku. Tieto dáta poslúžia tak domácnostiam, ako aj firmám," vysvetlil predseda úradu Jozef Holjenčík. Aktuálne ceny na trhoch uverejňujú v mesačných intervaloch a bude možné nájsť ich na webovej stránke úradu v sekcii "Pre spotrebiteľa".

Regulačný úrad nestanovuje pevnú cenu, ale maximálnu, ktorú nie je možné prekročiť, nižšiu cenu však môžu ponúknuť odberateľom všetci dodávatelia.

V týchto dňoch však úrad konštatuje, že situácia s vývojom cien plynu v uplynulých mesiacoch mnohé naznačila o reálnom stave súčasného trhového prostredia s energiami na Slovensku a o potrebe jeho ďalšej regulácie. Uviedol to hovorca úradu Radoslav Igaz.

Dodávatelia plynu pre domácnosti totiž podľa jeho informácií nedokázali na vývoj na európskych trhoch s plynom adekvátne reagovať a neponúkli slovenským domácnostiam nižšie ceny plynu.

Súčasná situácia s cenou plynu na Slovensku ukazuje, kto v tomto prípade ťahá za kratší koniec. Úrad preto musí zasiahnuť a z tohto dôvodu sa rozhodol otvoriť cenové konanie o znížení cien plynu pre domácnosti. Úrad, ktorý pri výkone svojej pôsobnosti koná nestranne a nezávisle, tak reaguje na aktuálny vývoj cien plynu na európskom trhu, ako aj ich ďalší predpokladaný vývoj.

Zároveň úrad upozorňuje, že konkrétne zníženie cien oznámi až po riadnom ukončení cenového konania.

lb/eFilip
Zdroj: TASR