Biomasové kotly nevyčerpali balík dotácií

Projekt Zelená domácnostiam a jeho špeciálne kolo vyhradené výlučne pre kotly na biomasu 14.3.2018 uzavreli. Nevyčerpal sa ani balík 2,35 miliónov eur, ktorý bol na toto kolo určený.

Slovenské domácnosti majú o príspevky na malé obnoviteľné zdroje energie (OZE) prostredníctvom Zelenej domácnostiam záujem spravidla veľký. Predchédzajúce štandardné kolá na zariadenia na výrobu tepla či elektrickej energie trvali veľmi krátky čas, ktorý sa meral v minúrach.

Pri kotloch na biomasu však bolo všetko inak.

Agentúra počítala s až 1500 domácnosťami

Slovenská inovačná a energetická agentúra /SIEA/ v tomto kole vydala namiesto pôvodne odhadovaných 1500 celkovo iba 397 poukážok. Domácnosti získali príspevky v celkovej hodnote 595 tisíc eur, čo z vyčleneného balíka predstavuje približne štvrtinu.

Agentúra argumentovala pritom, že kotly na biomasu patria v pomere k inštalovanému výkonu medzi finančne najmenej náročné OZE.

„Momentálne je celkový inštalovaný výkon zariadení pri preplatených poukážkach 77 megawattov. Na kotly na biomasu z toho pripadá 30 megawattov, hoci podporených bolo len necelých 1 300 kusov. Najväčší prínos k hlavnému cieľu projektu tak majú práve kotly na biomasu, pri ktorých je príspevok na jeden inštalovaný kilowatt najnižší,” zdôvodnil rozhodnutie agentúry vedúci oddelenia komunikácie SIEA Stanislav Jurikovič.

Záujem domácností o príspevky na kotly na biomasu však v utorok za očakávaniami SIEA výrazne zaostal. Agentúra argumentovala pritom, že kotly na biomasu patria v pomere k inštalovanému výkonu medzi finančne najmenej náročné OZE.

Agentúra pre 21. kolo projektu vyčlenila balík 2,35 milióna eur a počítala s tým, že ho rozdelí pre približne 1500 domácností. Domácnosti získali príspevky v celkovej hodnote 595 tisíc eur, čo z vyčleneného balíka predstavuje približne štvrtinu.

Polhodinu po otvorení tohto kola – v čase, kedy boli predošlé kolá Zelenej domácnostiam spravidla už dávno uzavreté – SIEA informovala, že o poukážky je možné žiadať aj naďalej.

Dvadsiate prvé kolo Zelenej domácnostiam napokon po 24 hodinách SIEA uzavrela bez toho, aby sa vyčlenený balík prerozdelil. „Nevyužitá časť podpory z 21. kola bude presunutá na ďalšie kolá určené pre zariadenia na výrobu tepla,“ informoval vedúci oddelenia komunikácie SIEA Stanislav Jurikovič.

Poukážky musia následne všetci žiadatelia do 30 dní od vydania spolu so zmluvami odovzdať zhotoviteľom. Na ich využitie a podanie žiadostí o preplatenie majú tri mesiace.
Najbližšie kolo dotácií v rámci projektu bude 10. apríla 2018.

lb/Filip.sk
zdroj: Tasr.sk, energie-portal.sk