Zemná vlhkosť

Novostavba a rekonštrukcia - zabránenie prenikaniu vlhkosti zvonka

Zemná vlhkosť vzlínaním spôsobuje prevlhnutie dna a nosnej steny. Vlhkostná bariéra má za úlohu prerušiť postup vody v kapilárach.

Riešenie

1. PVC membrána Sikaplan Floor Sheet-08 resp. 10 (hr. 0,8 resp. 1,0 mm), alebo Sikaplan WP 1100-15HL (hr. 1,5 mm). Pri hrúbke 0,8 -1,0 mm sa pásy fólie nezvárajú
2. Bitúmenová 2-komponentná stierka Sika Igolflex 201 . Stierka vytvorí pružnú hydroizolačnú bariéru. Ten istý materiál lepí zvislú tepelnú izoláciu (EPS) suterénnej steny.
3. Kryštalická izolácia SikaSeal 200 Migrating tesní ako vodotesná stierka a zároven penetruje kryštály pod povrch betónovej konštrukcie, kde vytesňujú póry. Pracovné škáry a styky utesňuje SikaSwell S-2 - napučiavací tmel.

Aplikácia

1. Sikaplan Floor Sheet 08 resp. 10 (hr. 0,8 resp. 1,0 mm) kladieme do základovej škáry volne s presahom, bez zvárania. Pri použití Sikaplan WP 1100-15HL (hr. 1,5 mm) pásy navzájom tepelne zvárame. Aplikácia so zváraním je určená len pre zaškolené zváračské firmy

 

sika_zemnavlhkost_reko_von01.jpg sika_zemnavlhkost_reko_von02.jpg


2. Bitúmenová stierka Sika Igolflex 201 sa nanáša v dvoch krokoch pre zaručenie dostatočného prekrytia. Aplikuje sa oceľovou špachtľou. Pri zvislých stenách je potrebné tepelné odizolovanie terénu od suterénu a preto je vhodné ešte pred vytvrdnutim bitúmenu využiť jeho lepivosť na uchytenie tepelnoizolačných dosiek z exp. polystyrénu.

sika_zemnavlhkost_reko_von03.jpg sika_zemnavlhkost_reko_von04.jpg3. Kryštalická izolácia SikaSeal 200 Migrating sa nanáša v dvoch vrstvách pre zabezpečenie krytia. Aplikuje sa oceľovým hladítkom. Pracovné škáry, resp. napojenie novej konštrukcie na starú utesňujeme nanesením tmelu s napučiavacím efektom SikaSwell S-2 . Na čistý podklad aplikujeme vytláčacou pištoľou.

sika_zemnavlhkost_reko_von05.jpg sika_zemnavlhkost_reko_dnu02.jpg sika_zemnavlhkost_reko_von07.jpg

 

Rekonštrukcia - zabránenie prenikaniu vhkosti zvnútra

Riešenie

1.Vodotesná malta s elastickou vlastnosťou Sikalastic 150 alebo SikaTop 109 ElastoCem . Presakujúce škáry a styky utesňuje Sikadur Combiflex – pružná, nalepovacia fólia z materiálu Hypalon. Vhodné pri vyššom riziku trhlín.
2. Kryštalická izolácia SikaSeal 200 Migrating tesní ako vodotesná stierka a zároven penetruje kryštály pod povrch betónovej konštrukcie, kde vytesňujú póry. Presakujúce škáry a styky utesňuje Sikadur Combiflex – pružná, nalepovacia fólia z materiálu Hypalon. Vhodné pri poréznych betónoch s nižším výskytom trhlín.


Aplikácia

1. Sikalastic 150 (2 komp.) alebo SikaTop 109 ElastoCem (2 komp.) nanesieme na očistený a pevný podklad, ktorý predvlhčíme. Maltu nanášame v dvoch vrstvách (1. krát zubovou, 2. krát hladkou stranou hladítka)

sika_zemnavlhkost_reko_dnu01.jpg sika_zemnavlhkost_reko_von06.jpg


Sikadur Combiflex – pružná, nalepovacia fólia (pás š.10-20 cm) z materiálu Hypalon sa lepí na čistý a pevný podklad lepidlom Sikadur 31CF. Pred lepením treba lepenú plochu fólie Hypalon aktivovať riedidlom Sika Colma čistič. Po nanesení lepidla Sikadur 31 CF sa stiahne ochranná červená páska zo stredu fólie a ponechá čistý, nezalepený koridor fólie, ktorý má možnosť elasticky vyrovnávať pohyby v škáre.

 

sika_zemnavlhkost_reko_dnu03.jpg sika_zemnavlhkost_reko_dnu04.jpg2. Kryštalická izolácia SikaSeal 200 Migrating sa nanáša v dvoch vrstvách pre zabezpečenie krytia. Aplikuje sa štecom a oceľovým hladítkom. Presakujúce škáry a styky utesňuje Sikadur Combiflex – pružná, nalepovacia fólia z materiálu Hypalon.

sika_zemnavlhkost_reko_dnu05.jpg sika_zemnavlhkost_reko_dnu06.jpg

 

Aplikácia Sikadur Combiflex ako hore.