Tlaková spodná voda

Novostavba - zabránenie prenikania spodnej vody - zvonka

Tlaková spodná voda preniká cez pracovné a dilatačné škáry, cez trhliny a póry v betónovej konštrukcii. Degraduje betón a výstuž v ňom.

Riešenie

1. PVC membrána Sikaplan WP 1100-15H (hr. 1,5 mm) resp. -20H (hr. 2,0 mm). Spoľahlivý systém vyžadujúci kvalifikované spracovanie.
2. Vodostavebný betón a tesniace profily z PVC - Sika tesniace pásy. Vodostavebný betón tvorí bariéru voči vode v ploche pracovného, alebo dilatačného záberu. Továrensky hotové profily c mPVC zabetónované v ose škáry zabezpečujú jej vodotesnosť. Rýchly systém, náročný na kvalitu betónu.

Aplikácia

1. Sikaplan WP 1100-15H (hr. 1,5 mm) pásy z mPVC navzájom tepelne zvárame. Aplikácia so zváraním je určená len pre zaškolené zváračské firmy. Zvary a fóliu v ploche pred zakrytím betńovou konštrukciou treba odskúšať na vodotesnosť.

sika_zemnavlhkost_reko_von01.jpg sika_zemnavlhkost_reko_von02.jpg


2. Vodostavebný betón a tesniace profily z PVC - Sika tesniace pásy. Pri betonáži častí konštrukcie z vodostavebného betónu osadíme polovicu prierezu tesniaceho PVC profilu Sika tesniaci pás. Po oddebnení prvého záberu a príprave ďalšieho betónovaného záberu zabetónujeme zvyšnú čast tesniaceho profilu do susediaceho záberu.

sika_tlak_nov_von01.jpg sika_tlak_nov_von02.jpg sika_tlak_nov_von03.jpg sika_tlak_nov_von04.jpg

 

Rekonštrukcia - zabránenie prenikania spodnej vody - zvnútra

Trvalá hladina spodnej vody zaťažuje konštrukciu tlakovou vodou.


Riešenie

1.Vodotesná malta s elastickou vlastnosťou Sikalastic 150 alebo SikaTop 109 ElastoCem . Presakujúce škáry a styky utesňuje Sikadur Combiflex – pružná, nalepovacia fólia z materiálu Hypalon. Vhodné pri vyššom riziku trhlín.
2. Kryštalická izolácia SikaSeal 200 Migrating tesní ako vodotesná stierka a zároven penetruje kryštály pod povrch betónovej konštrukcie, kde vytesňujú póry. Presakujúce škáry a styky utesňuje Sikadur Combiflex – pružná, nalepovacia fólia z materiálu Hypalon. Vhodné pri poréznych betónoch s nižším výskytom trhlín

Aplikácia

1. Sikalastic 150 (2 komp.) alebo SikaTop 109 ElastoCem (2 komp.) nanesieme na očistený a pevný podklad, ktorý predvlhčíme. Maltu nanášame v dvoch vrstvách (1. krát zubovou, 2. krát hladkou stranou hladítka)

sika_zemnavlhkost_reko_dnu01.jpg sika_zemnavlhkost_reko_dnu02.jpg


Sikadur Combiflex – pružná, nalepovacia fólia (pás š.10-20 cm) z materiálu Hypalon sa lepí na čistý a pevný podklad lepidlom Sikadur 31CF. Pred lepením treba lepenú plochu fólie Hypalon aktivovať riedidlom Sika Colma čistič. Po nanesení lepidla Sikadur 31CF sa stiahne ochranná červená páska zo stredu fólie a ponechá čistý, nezalepený koridor fólie, ktorý má možnosť elasticky vyrovnávať pohyby v škáre.


sika_zemnavlhkost_reko_dnu03.jpg sika_zemnavlhkost_reko_dnu04.jpg


2. Kryštalická izolácia SikaSeal 200 Migrating sa nanáša v dvoch vrstvách pre zabezpečenie krytia. Aplikuje sa štecom a oceľovým hladítkom. Presakujúce škáry a styky utesňuje Sikadur Combiflex – pružná, nalepovacia fólia z materiálu Hypalon.


sika_zemnavlhkost_reko_dnu05.jpg sika_zemnavlhkost_reko_dnu06.jpg


Aplikácia Sikadur Combiflex ako hore.