Kalová nádrž

Novostavba aj rekonštrukcia kalovej nádrže

Trvalá hladina kontaminovanej vody zaťažuje konštrukciu zvnútra.


Riešenie

1.Polyolefínová membrána Sikaplan WT 6200 celoplošne. Vhodné pri vyššom riziku trhlín.
2. Kryštalická izolácia Sika Seal 200 Migrating tesní ako vodotesná stierka a zároven penetruje kryštály pod povrch betónovej konštrukcie, ktoré vytesňujú póry. Presakujúce škáry a styky utesňuje Sikadur Combiflex – pružná, nalepovacia fólia z materiálu Hypalon. Vhodné pri poréznych betónoch s nižším výskytom trhlín.

Aplikácia

1. Sikaplan WT 6200 je polyolefínová fólia, ktorá sa tepelne zvára do celoplošnej membrány. Je chemicky odolná voči odpadovým vodám a ropou znečisteným splaškom. Nie je však mechanicky odolná, a preto treba vytvoriť betónový kryt v miestach, kde sa predpokladá mechanické zaťaženie. Aplikácia so zváraním je určená len pre zaškolené zváračské firmy.

sika_kal_rek01.jpg


2. Kryštalická izolácia Sika Seal 200 Migrating sa nanáša v dvoch vrstvách pre zabezpečenie krytia. Aplikuje sa štecom a oceľovým hladítkom. Ochranu pred chemicky agresívnou vodou vykonáme náterom Sikagard-63N

sika_zemnavlhkost_reko_dnu05.jpg sika_zemnavlhkost_reko_dnu06.jpg sika_zemnavlhkost_reko_von06.jpg


Presakujúce škáry a styky utesňuje Sikadur Combiflex – pružná, nalepovacia fólia (pás š.10-20 cm) z materiálu Hypalon. Lepí sa na čistý a pevný podklad lepidlom Sikadur 31. Pred lepením treba lepenú plochu fólie Hypalon aktivovať riedidlom Sika Colma čistič. Po nanesení lepidla Sikadur 31 sa stiahne ochranná červená páska zo stredu fólie a ponechá čistý, nezalepený koridor fólie, ktorý má možnosť elasticky vyrovnávať pohyby v škáre.

sika_zemnavlhkost_reko_dnu03.jpg sika_zemnavlhkost_reko_dnu04.jpg